Mevrouw Annie Lammers bij de Avri om bezwaar te maken tegen de plaatsing container die ook niet op gemeentegrond staat
Mevrouw Annie Lammers bij de Avri om bezwaar te maken tegen de plaatsing container die ook niet op gemeentegrond staat (Foto: )

Is afvalcontainer geplaatst met toestemming grondeigenaar?

Het plaatsen van de afvalcontainers op het Lingemeer is voor de Avri verre van probleemloos. Bewoners van het Lingemeer verschijnen maandelijks op het hoofdkantoor om hun bezwaren toe te lichten. Mevrouw Annie Lammers, wonende aan de Batouwse Singel, kreeg zonder enig voorkennis er een geplaatst voor haar deur. Op grond die niet van de gemeente is en zonder medeweten van de grondeigenaar.

Cees Hoogteyling

Lingemeer – Voor advocaat Arthur van Rossum was het de zoveelste Lingemeer zaak. Mevrouw Lammers heeft uitgezocht dat de container onrechtmatig is geplaatst op grond die niet van de gemeente Buren is maar van de heer De Gans. De Gans heeft gemeente wel toestemming gegeven dat er door zijn grond de benodigde kabels mochten worden aangebracht maar geen plaatsing van containers. Mevrouw Lammers: "De grond is niet van de gemeente. Ik heb dit bij Kadaster opgevraagd en hier hebt u het bewijs. Daarbij wordt de verkeersveiligheid in gevaar gebracht en het fietspad gebruikt. Dit fietspad moet openblijven voor ziekenwagen, brandweer en politie." Zij werd bijgestaan door de heren Ton Ax en Simon Snip, voor de Avri geen onbekenden. Zij vertegenwoordigen voor veel inwoners van het Lingemeer de lopende bezwaarschriften aangaande de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers.

De plaatsing van de container aan de Batouwse Singel brengt, naast dat die is geplaatst zonder toestemming van de grondeigenaar op diens grond, de veiligheid in gevaar. De gemeente is van gedachten uitgegaan dat de grond van de gemeente was. Tekeningen van Kadaster wijzen anders uit. Daarbij neemt mevrouw Lammers de Avri kwalijk op geen enkele wijze bij de uitvoering betrokken te zijn geweest. Advocaat Van Rossum en de heer Ton Ax zijn gezien de gesprekken geen vrienden van elkaar. Diverse verwijten naar elkaar gaan over tafel en de sfeer er in dit soort overleg niet gezelliger op wordt. Voor de Avri is het ook niet prettig steeds weer op hun fouten te worden gewezen en er weinig of geen ruimte meer is voor humor.

De bezwaarmakers vinden dat er lang moet worden gewacht op antwoord aangaande de ingediende bezwaren. Simon Snip: "De Avri meet met twee maten. Het verzoek van de meerderheid bewoners Lingemeer, de afvalcontainers bij de ingang van het park te plaatsen, daar waar nu ook de glascontainer en papierbak staan, wordt genegeerd. Dat is grond van De Gans wordt als argument gegeven. Nu wordt de container aan de Batouwse Singel wel in grond van De Gans geplaatst."

Meer berichten