Voorzitter Kees Aben van Caritas hoopt met zijn vrijwilligers veel noden te kunnen verlichten.
Voorzitter Kees Aben van Caritas hoopt met zijn vrijwilligers veel noden te kunnen verlichten. (Foto: )

'Voor alle gezinnen die in nood zijn'

Caritas regio West Betuwe heeft sinds enkele maanden een nieuwe voorzitter. Kees Aben woonachtig in Buren heeft na zijn mooie werkzame periode besloten iets voor anderen te gaan doen. Toen hij gevraagd werd om mee sturing te geven aan 'n organisatie van vrijwilligers, die zich inzetten om mensen met financiële problemen te helpen, reageerde hij direct positief. Aben: "Ik vind het mooi dat dit werk van Caritas wordt gedaan door uitsluitend vrijwilligers."

Door Cees Hoogteyling

Buren - Het bestuur van Caritas is verantwoordelijk voor de algemene leiding. Tevens voor het beheer van het vermogen van wat in het verleden is bijeengebracht door schenkingen en legaten van katholieke parochianen. Begrijpelijk dat het bestuur er toezicht op houdt dat dit op een juiste manier wordt besteed. Binnen het werkgebied zijn individuele werkgroepen die de hulpvragen beoordelen en beantwoorden.

Caritas

De gemeenten Culemborg, West Betuwe, Buren en Tiel behoren tot het werkgebied van Caritas West Betuwe, vertelt Kees Aben. Op de vraag wie voor steun in aanmerking komt, is Aben heel duidelijk: "Caritas helpt alle gezinnen in nood, daar waar de bestaande sociale voorzieningen niet tijdig een oplossing bieden. Ongeacht afkomst. We proberen naar vermogen te helpen en maken geen enkel onderscheid in geloofs- of levensovertuiging. Wij zijn ervoor mensen te helpen die in nood verkeren. We steunen ook organisaties die werken aan armoedebestrijding en zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving."

Aben vertelt over de werkgroepen in de werkgebieden. ''Door deze manier van werken staan de mensen van de werkgroep dicht bij de mensen die hulp nodig hebben en kennen veelal de situatie waarin mensen die hulp vragen verkeren.''

We horen dat de mensen die in de werkgroepen zitten het doen als vrijwilliger, maar toch wel een grote verantwoording hebben. Zij moeten betrouwbaar zijn, want ze zijn de vertrouwensfiguur van Caritas.

Ze gaan over hulpvragen van mensen die het bijvoorbeeld al langere tijd niet breed hebben en voor onverwachte uitgaven komen te staan in het huishouden. Dat kan zijn voedsel, kleding of medicijnen voor gezondheid. Dat kan door allerlei oorzaken komen. Veel tegenslag en verdriet waardoor kinderen een weekje weg kunnen.

Het lange wachten op een uitkering. 'Nood' kan voor iedereen een andere betekenis hebben, zo merken we uit de vele voorbeelden waarmee Caritas te maken krijgt.

Samenwerking

De Caritas werkgroep heeft contacten met een groot aantal maatschappelijke organisaties, zoals diverse gemeentelijke instellingen. Zo wordt er ook samengewerkt met de voedselbank, Stichting Leergeld, kerstactie Buren, Schuldmaatje en vluchtelingenwerk.

Kees Abel hoopt met Caritas West Betuwe, een internationale hulporganisatie welke vertegenwoordigd is in 165 landen, een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding en het inzetten voor een rechtvaardige samenleving.

Vrijwilligers

Mocht u zich aangetrokken voelen om mee de schouders onder dit werk te zetten, bent u van harte welkom. Samen is het mogelijk doelstellingen van Caritas te verwezenlijken

Meer berichten