Samen een potje knotsbal spelen op zorgboerderij De Witte Schuur.
Samen een potje knotsbal spelen op zorgboerderij De Witte Schuur. (Foto: Liesbeth Wattimury)

Leerlingen Lek en Linge enthousiast over maatschappelijke stage

Van koffie schenken aan ouderen tot botjes sorteren in Naturalis. En van een 24-uursactie voor het goede doel tot meehelpen op de begraafplaats.

Regio - In Culemborg maar ook daarbuiten waren 250 havo 4-leerlingen van Lek en Linge Culemborg druk in de weer met hun maatschappelijke stage. Hun reacties varieerden van 'ik kijk mijn ogen uit' tot 'ik ben blij dat ik mijn steentje kon bijdragen.'

Has Goossens (16) is een van de dertig leerlingen die 24 uur actievoeren voor zorgboerderij De Witte Schuur. "Ik was te lui om een stage te regelen," bekent Has, die later biologie, diergeneeskunde of verpleegkunde wil doen. "Toen hoorde ik van deze actie en dat leek me leuk. Het is voor het eerst dat ik omga met mensen met een beperking en ik kijk mijn ogen uit. De mensen zijn allemaal heel blij. Ik weet nu weer wat meer. Het is half twee in de middag en we gaan door tot morgenochtend half negen. We willen de zon zien opkomen bij de Lek en gaan daar ook afval rapen. Hoe ik wakker blijf? Veel koffie drinken."

Chakira Laachach (16) heeft, zoals de meesten, haar stage verdeeld over vier dagen. "Ik dacht direct aan een bejaardenhuis, want het is in het nieuws dat mensen daar soms weinig aandacht krijgen," zegt Chakira, die na de havo HRM of in elk geval 'iets met mensen' wil doen. "Ik wilde graag mijn steentje bijdragen en schenk koffie, maak een praatje en doe de afwas. Wat ik heb geleerd? Sta er nu al bij stil dat je later misschien zelf ook alleen komt te staan en naar een bejaardentehuis gaat."

Voor biologiedocent Marian Limpens, coördinator maatschappelijk stage, zijn dit bekende geluiden. "Soms vindt iemand een stage zo leuk dat hij zich aanmeldt als vrijwilliger. Een ander wordt bevestigd dat dit het perfecte beroep is. Of juist helemaal niet. Leerlingen steken er altijd wat van op." De maatschappelijk stage is niet meer verplicht zoals eerst. Limpens: "De meeste scholen hebben hem gehandhaafd. Voor leerlingen is het dé gelegenheid een kijkje te nemen bij een instelling en te ervaren dat het normaal is dat je soms iets vrijwillig doet. Leerlingen mogen ook een bedrijfsstage kiezen om te zien of een beroep hen ligt."

De 250 leerlingen zijn actief op 150 verschillende stageplekken. Marian Limpens: "Bedrijven en instellingen werken altijd graag mee. Het lukt ons altijd om voor iedereen een stageplek te vinden."

Meer berichten