Deze nieuwe wagens van de Avri die de ondergrondse afvalcontainers komen legen zijn te zwaar en te groot voor de straten in Lingemeer.
Deze nieuwe wagens van de Avri die de ondergrondse afvalcontainers komen legen zijn te zwaar en te groot voor de straten in Lingemeer. (Foto: )

Straten Lingemeer niet geschikt voor de zware Avri-wagens

Bewoners van het Lingemeer hebben massaal bezwaar gemaakt tegen het aanbrengen van een aantal ondergrondse afvalcontainers. De afhandeling van het grote aantal ingediende bezwaren is nog in volle gang.

Cees Hoogteyling

Lingemeer – Vorige week werden door de Avri weer een aantal bezwaren behandeld. De Avri advocaten Mr. Arthur van Rossem en Mr. Noël Ellens kregen college van de heer Simon Snip over draaicirkels en breedte van de grote nieuwe Avri wagens. Het Lingemeer is vroeger aangelegd als recreatiepark. Veel mensen zijn na de koop van een huis er permanent gaan wonen. De gemeente Buren heeft een aantal jaren geleden permanente bewoning toegestaan en Lingemeer gelegaliseerd en het bestemmingsplan gewijzigd. Lingemeer is nu legale woonkern van de gemeente Buren. Het ophalen van huisvuil door de Avri is in het verleden nooit een probleem geweest. Tot Avri het plan lanceerde dat het restafval moet worden gedeponeerd in centrale afvalcontainers. Over de locaties waar de afvalcontainers zijn gepland zijn ruim 80 bezwaren ingediend. Nu blijkt dat de wagen die de containers komt legen, vele malen te groot is. Simon Snip deskundige op vrachtwagen gebied heeft daar bezwaar tegen gemaakt.

Snip: "De wagens zijn veel te groot en mogen alleen gebruikt worden voor het regionale verkeer. De wagens mogen net als een bus niet eens op het Lingemeer rijden. Ze zijn te breed en de veiligheid komt in gevaar. Dan wil ik nog niet eens spreken over de mogelijke schade die aangebracht kan worden. Wagens moeten hele stukken achteruit rijden omdat draaien niet mogelijk is." Hij gaf de advocaten uitvoerig uitleg met tekeningen en juiste breedtes van assen en asdruk. Tevens werd aangegeven dat de straten langere tijd zijn afgesloten, wanneer ze de containers komen legen. Daarbij moeten de stempels worden uitgezet en dan is de ondergrond, veelal naast de straat. Daarbij zijn er voor voetgangers geen trottoirs en fietsers hebben geen fietspad.

Locaties

De heer Ton Ax was namens een achttal gemachtigden aanwezig en verdedigde de locatie waar de containers zijn gepland. Ax vraagt Avri te bewerkstelligen dat de geplande afvalcontainers worden geplaatst bij de ingang van het Lingemeer, nabij de glasbakken. Het Lingemeer is voor de Avri waarschijnlijk een 'hoofdpijndossier'. Zo zit de heer Van der Linde al vanaf 29 mei op een reactie te wachten van zijn bezwaar tegen de plaatsing van een container tegen zijn tuin aan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden