Afspraken voor veiligere scholen West Betuwe

Het gemeentebestuur van West Betuwe, politie en de directie van de Stichting O.R.S. Lek en Linge, locatie 'de Lingeborgh' Geldermalsen ondertekenen vandaag het Convenant Veilige School.

Geldermalsen - Scholen zijn een ontmoetingsplaats van en voor vele mensen. Natuurlijk wil de school graag dat de leeromgeving veilig is, waar scholieren en docenten zich op hun gemak voelen en waar goed en prettig gewerkt en geleerd kan worden. Toch verloopt het niet altijd probleemloos en is er soms sprake van grensoverschrijdend gedrag. Om in dergelijke situaties planmatig, verstandig, eenduidig en consequent te kunnen handelen is een houvast belangrijk.

Protocol

De algemene doelstellingen zoals die in dit convenant zijn geformuleerd zijn concreet uitgewerkt in een handelingsprotocol. Een belangrijke stap in het bevorderen van de veiligheid in en om de voortgezet onderwijs scholen en ROC's binnen de deelnemende gemeenten.
Het protocol bevat o.a. afspraken en handreikingen ten aanzien van het omgaan met geweld, intimideren, pesten, schelden, drugs, vernieling, diefstal, wapenbezit en vuurwerk. Het protocol geeft tegelijkertijd aan wat je kunt doen bij grensoverschrijdend gedrag.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden