Directeur Erik de Vries gaat na negen jaar de Avri verlaten, gedurende die periode heeft hij veel zaken tot stand gebracht.
Directeur Erik de Vries gaat na negen jaar de Avri verlaten, gedurende die periode heeft hij veel zaken tot stand gebracht. (Foto: )

Verenigingen moeten andere tegenprestaties leveren

Omdat Avri te kennen heeft gegeven zelf het oud papier te gaan ophalen, is er bij de verenigingen grote onrust ontstaan. Dit tot groot ongenoegen van de gemeenten. Volgens Avri kunnen de clubs vervangend werk doen en blijven zij hun inkomsten behouden. In het komende jaar zal daarover meer duidelijkheid komen.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen – Bij aanvang van de algemene bestuursvergadering maakte directeur Erik de Vries bekend de Avri na negen jaar te gaan verlaten. Dat doet hij per 1 oktober. Hij is aan een nieuwe uitdaging toe, zo zegt hij zelf. Hij verwacht dat voor zijn vertrek de problemen rond de invoering van het nieuwe inzamelsysteem zijn opgelost. Het is duidelijk dat na alle negatieve berichten over de plaatsing van de ondergrondse containers veel te doen is en is geweest. Door de gemeentelijke vertegenwoordigers werd dit besproken. De suggestie is dat er nu geen grote problemen meer zijn bij de plaatsing. Er moeten nog 52 containers geplaatst worden, waarvan op 27 plaatsen tijdelijke afvalbakken komen. Dit omdat er bezwaren zijn van omwonenden of andere obstakels in de grond zitten. Het project kost zo'n 10,8 miljoen euro. Zoals het er nu naar uit ziet één tot drie ton meer als begroot.

Gertjan Keller, van de gemeente Buren: "Het is zaak dat het algemeen bestuur ook kritisch kijkt naar zichzelf over hoe het proces is verlopen". Voor wethouder Groen van de gemeente Tiel moet de inwoner wel duidelijk worden gemaakt dat gescheiden inzamelen financieel voordeel kan opleveren. Groen: "Tot nu toe moeten de inwoners alleen maar meer betalen. Waar staan we als Avri?"

De bedoeling is dat onderzocht wordt wat de toekomst is van Avri. Voor het algemeen bestuur is het een grote vraag. Welke diensten gaan gemeenten wel afnemen van Avri en welke niet. De begroting voor het komende jaar werd niet door alle aanwezige gemeenten goedgekeurd. In die begroting zitten te veel onvoorziene posten. Onderwerp van gesprek was de inzameling van het incontinentieafval, luiers en medisch afval. De gemeente West Maas en Waal heeft hierin al ervaring. Gedacht wordt dat systeem ook in andere gemeenten te volgen. De kosten daarvan zal een gesprekspunt worden. Om de inzameling van oud papier door Avri te laten verzorgen stuit op veel weerstand bij de gemeenten en verenigingen. Voor Govert van Bezooijen zal er een heel goede oplossing moeten komen, alvorens hij daarmee akkoord gaat. Groen van de gemeente Tiel steunt hem in die visie.

Meer berichten