Aan het einde van de raadsvergadering gaf de griiffier (r) aan de gemeente na ruim 'n half jaar te verlaten
Aan het einde van de raadsvergadering gaf de griiffier (r) aan de gemeente na ruim 'n half jaar te verlaten (Foto: )

Financieel gezonde West Betuwe houdt de hand op de knip

Met een reserve van 71 miljoen staat de gemeente er financieel goed voor. Toch kan het sociaaldomein daar zo maar verandering in brengen. Daarover zijn geen voorspelling te doen. Die toelichting gaf hij bij de behandeling van de Perspectiefnota 2020. Ter discussie kwamen het sluipverkeer, een tiende wijkagent, de inzameling voor incontinentieafval en water en rioolvoorziening.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen – De fracties kregen een afgepaste tijd om hun visie te geven op de Perspectiefnota. Veel zaken waren ze het met elkaar eens, echter niet met de kostenberekening aangaande het begraafplaatsenbeleid. De verlaging van kosten in het vastgestelde beleid kost 100.000 euro. Dat bedrag gaat af van de 550.000 euro die was gereserveerd voor nieuw beleid. De coalitiepartijen geven het college de opdracht dat geld ergens anders middels een bezuiniging te vinden.

Voor de fractie van Verenigd West Betuwe gaat het niet op om de lasten op het riool te bevriezen. Dat zou betekenen, dat na de harmonisering van deze kosten, die tot 2022 gelijk zouden blijven. Dat is volgens Gijsbert van de Water de problemen vooruitschuiven naar een volgende raadsperiode. Dat vindt de huidige raad niet juist en worden die lasten wel verhoogd.

Het sluipverkeer in Beesd en Waardenburg is niet alleen VWB een doorn in het oog, alle partijen willen dat er naar een oplossing wordt gezocht. Het voorstel van Jos Rietbergen (VWB) om de in- en afrit bij Beesd gewoon af te sluiten en de afrit aan de A2 in Waardenburg te verleggen achter het voetbalveld langs, lijkt meer een droom. Wethouder Ton van Maanen verzekerde de raad dat de verkeersoverlast op het hoogste niveau wordt besproken.

De nieuwe manier van gescheiden afval inzamelen is van start, alleen voor inwoners die incontinentieafval, luiers en ander medisch afval hebben is dat een probleem. De raad onderkent dat probleem en wil tot er een oplossing is gevonden door de Avri, extra geld vrijmaken voor de gedupeerde inwoners. Luiers zijn buiten deze vergoeding gehouden. De raad vraagt het college haast te maken met de regels aangaande het harmoniseren van de subsidies.

Donderslag

Aan het einde van de vergadering maakte griffier Arthur van den Brink bekend dat hij de gemeente West Betuwe gaat verlaten. Als reden gaf hij aan de werkdruk, die zijn privéleven te veel ontwricht. Veel raadsleden betreuren dit, hij was erg goed in zijn werk en ze hadden veel steun aan hem.

Meer berichten