Mette (l) en Véline tonen het afschrift van de brief die ze naar de burgemeester hebben gestuurd.
Mette (l) en Véline tonen het afschrift van de brief die ze naar de burgemeester hebben gestuurd. (Foto: )

Kinderen schreven brief naar de burgemeester

Kinderen voelden het als een groot gemis. Waarom in veel wijken wel een speeltuin en in hun buurt, de Stationswijk niet. Zij moesten ver fietsen of onder begeleiding met hun ouders helemaal naar een andere wijk om te kunnen spelen. Mette en Véline namen het initiatief en schreven een brief naar burgemeester Miranda de Vries. Ze kregen antwoord en aan hun wens werd gehoor gegeven.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - Mette en Véline hebben ons uitgenodigd op de locatie die zij in gedachten hadden. Dat veldje op de hoek Sleedoornstraat-Burg.Van Geusauweg, heeft een groenbestemming. Mette: "Hier zou het voor ons goed kunnen. Gelukkig heeft de burgemeester ons in contact gebracht met stichting Mozaïek. Nu komt het voor ons gevoel in een stroomversnelling. Wij zullen er niet zoveel gebruik meer van gaan maken, maar wel andere kleine kinderen uit de buurt." Véline lacht en zegt: "Nu kwamen onze ouders ook in actie. Die hebben we wel met onze actie in beweging gebracht en nu is iedereen actief en werken wij met plezier om het geld te verzamelen."

Inzamelen samen met Coop

De plannen zijn nu in beeld en nagenoeg uitgewerkt. Zoals altijd wat er ook moet komen, veelal draait het om geld en hoeveel is er nodig om het beoogde resultaat te behalen. We spreken met de dames Ilse van Dalen, Francis van Tilburg en Iris van Lakeveld van het bestuur. Zij vertellen dat de behoefte zeker aanwezig is voor de ruim 70 kinderen in de wijk. Het beoogde terreintje is er volgens de dames uiterst geschikt voor. Ze zijn blij met de medewerking van het gemeentebestuur. Vooraf hebben ze onder de inwoners van de wijk de plannen kenbaar gemaakt en hen op de hoogte gesteld. Francis: "We zijn zo blij dat het positief is ontvangen en dat steunt ons als bestuur. Er hebben zich veel jonge gezinnen hier gevestigd." Ilse: "We hebben een bestuur van drie vrouwen en één man. Alleen op papier hebben we de functie verdeeld. Ieder heeft zijn eigen taak maar dragen allen dezelfde totale verantwoording voor de speeltuin." De stichting wil het geheel zo natuurlijk mogelijk houden. De afscheiding zal een heg zijn. Het terrein moet plaats bieden voor alle kinderen van 0 tot 16 jaar. De buurt heeft een inbreng en breed draagvlak en iedereen moet zich bij de speelplaats betrokken voelen. Iris: "Het is ook de bedoeling dat het bewoners dichter bij elkaar brengt. Gelukkig hebben we veel sponsoren en voeren we acties, zoals de flessenactie Coop. Wij hopen nog dit jaar de opening te hebben.

Meer info: speeltuinstationswijk.nl.

Meer berichten