Leo van Rijnsbergen met het certificaat dat hoort bij de gouden speld van de KNVB voor de verdiensten voor zijn club. (Foto: Arno voor de Poorte)
Leo van Rijnsbergen met het certificaat dat hoort bij de gouden speld van de KNVB voor de verdiensten voor zijn club. (Foto: Arno voor de Poorte) (Foto: Arno voor de Poorte)

Leo van Rijnsbergen had niets in de gaten

Bart Bruggeman van de KNVB reikte onlangs de gouden speld uit aan Leo van Rijnsbergen (51) wegens twintig jaar verdiensten voor rvv Rhelico. "Ik dacht dat die mijnheer voor ons gouden jubileum kwam."

Door Arno voor de Poorte

Rumpt - Begin juni heeft een speciale vertegenwoordiger van de KNVB aan Leo van Rijnsbergen van rvv Rhelico de gouden speld uitgereikt. Deze onderscheiding valt iemand ten deel die veel voor een voetbalclub heeft betekend. Leo vertelt dat hij 'volledig verrast' was. "Dit kwam voor mij echt uit de lucht vallen. Ik dacht dat die man voor ons vijftigjarig jubileum kwam. Ik had echt serieus niks in de gaten van te voren."

Leo heeft de onderscheiding, met certificaat, gekregen voor zijn jarenlange inzet voor de voetbalvereniging rvv Rhelico. Zelf relativeert hij zijn inspanningen en belangrijkheid voor de club. "Ik ben ook maar een poppetje; we doen het met zijn allen. Kijk alleen maar eens naar onze kantine. Die hebben we met een stel handige clubleden verbouwd en heel uitnodigend gemaakt met een warm interieur. Dat is teamwork."

Leo heeft in zijn eigen woorden 'verbazend veel reacties' gehad op de uitreiking van de gouden speld. Die reacties kwamen uit alle hoeken en gaten. "Iedereen vond het eigenlijk wel terecht dat ik hem heb gekregen. Het is voor mij een heel dierbaar moment geworden. Het deed me terugdenken aan Dick Dijkgraaf, de in 2013 overleden jeugdvoorzitter van de club."

Omzwervingen

Leo is een geboren en getogen Enspijker. Hij heeft van zijn zesde tot zijn tiende gevoetbald bij rvv Rhelico. Daarna heeft hij tot zijn eenentwintigste op behoorlijk hoog niveau aan motorcross gedaan. Een knieblessure maakte een eind aan zijn ambities op de crossmotor. Hij pakte vervolgens zijn maatschappelijke carrière op en ging op zijn eenendertigste aan de slag bij Rhelico. "Ik ben toen weer een beetje gaan voetballen in een lager team. Mijn kinderen kwamen op de club en de toenmalige jeugdvoorzitter vroeg me om een team te gaan coachen. Zo is het balletje gaan rollen." Leo heeft dat op zich genomen, maakte er een succes van en dat was de reden dat het bestuur hem vroeg om er wat taken bij te nemen. Dat heeft geresulteerd in een snuffelperiode van een jaar.

Daarna ging Leo meteen voor het voorzitterschap. "Ik wilde er wel mijn stempel op kunnen drukken," zegt hij over deze stap. "Ik haalde er een financiële man bij en samen hebben we eerst heel wat heilige huisjes omver geschopt. Dat stuitte op weerstand, maar iedereen zag dat we het voor de club en niet voor onszelf deden."

Na tien jaar was het tijd voor verandering. "Wij hanteerden te veel de botte-bijlstijl", aldus Leo. "Daarna heeft de club ervoor gekozen om meer vrouwen tot het bestuur te laten toetreden. Die hebben een subtielere aanpak op bestuurlijk niveau en zijn erg sterk in het lobbywerk. Ik ben nu penningmeester en waarnemend voorzitter, een soort clubmanager."

Meer berichten