Heerlijk met water spelen op Dorpsplein Vuren

De afgelopen maanden werd er hard gewerkt in het centrum van Vuren. Het openbare gebied ging behoorlijk op de schop. Helaas was daarbij enige overlast voor de direct aanwonenden en ondernemers onvermijdelijk. Maar…..er bestond veel begrip want iedereen kon zien dat het er allemaal wel erg mooi uit kwam te zien. Het werk is bijna klaar. Op donderdag 11 juli is op het Dorpsplein de feestelijke afronding van dit omvangrijke project.

Vuren - Hoe maken we het centrum van Vuren aantrekkelijker? Hoe kunnen locaties die hun functie hebben verloren toch bijdragen aan de kwaliteit van het centrum? Welke herontwikkeling is daarvoor nodig? Kortom: hoe geven we Vuren een hart?

De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de gebiedsvisie 'Hart voor Vuren'. Deze visie voor het is in nauwe samenspraak met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties opgesteld. De gemeenteraad van de voormalige gemeente Lingewaal heeft ze op 31 mei 2018 officieel vastgesteld. Dat besluit werd enkele maanden later gevolgd door de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan. Daarmee werd de herontwikkeling van een drietal locaties naar wonen in het centrum mogelijk. Dat gebeurt in fases.

Vooruitlopende daarop heeft het gemeentebestuur gekeken wat het zelf al eerder kon oppakken.

Een belangrijk deel van de gesprekken in de ontwerpgroep gebiedsvisie Hart voor Vuren ging over de herinrichting van het sterk verouderde openbaar gebied. Daarnaast bestond de wens om extra parkeerplaatsen te realiseren voor nieuwe bebouwing aan het Dorpsplein. Later kwamen daar nog eens rioleringswerkzaamheden en het afkoppelen van het hemelwater in Het westelijk deel van de Mildijk bij. Al met al een flinke klus die mede kon worden geklaard dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincie Gelderland.

Omwonenden hebben inmiddels al ontdekt dat het vernieuwde Dorpsplein wordt voorzien van een bijzonder waterspeelelement. Dat visualiseert straks heel mooi wat er met Vuren zou kunnen gebeuren bij een dijkdoorbraak. Puur ter verbeelding natuurlijk, want het lopende dijkversterkingsproject is juist bedoeld om zo'n ramp te voorkomen. Tijdens warme zomermaanden kunnen kinderen hier heerlijk met water spelen.

De aannemer is bijna klaar met zijn werk. Een bijzonder moment. Alle reden om daar als gemeente, samen met omwonenden even officieel bij stil te staan. Dat gebeurt op donderdag 11 juli a.s., van 11.00 tot 12.00 uur. Leerlingen van de Christelijke basisschool 'Het Kompas' assisteren projectwethouder Ed Goossens en zijn collega's Rutger van Stappershof en Govert van Bezooijen bij het in gebruik nemen van het waterspeelelement. Als beloning daarvoor hebben de wethouders op het Dorpsplein nog enkele leuke verrassingen voor de kinderen in petto.

Meer berichten