Bestuur met de vlag met logo. (Foto: Angelique Breugem-Aben)
Bestuur met de vlag met logo. (Foto: Angelique Breugem-Aben) (Foto: Angelique Breugem-Aben)

Vriendenstichting zet bewoners 'in de bloemen'

Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg in Haaften is op 10 juni 1999 opgericht met als doel extra financiële middelen te verwerven. Hierdoor kunnen ten behoeve van de bewoners van De Wittenberg zaken bekostigd worden die buiten het zorgbudget vallen.

Haaften - Zo konden in de achterliggende 20 jaar een rolstoelbus en een duofiets aangeschaft worden, maar ook kleinere zaken die het leven veraangenamen, zoals bijv. een cd-speler, boeken, etc. Tevens werd bijgedragen aan de aanschaf van een labyrinthfiets en een belevenistafel; binnenkort wordt een braintrainer besteld.

In 2018 is de aanleg van een belevenistuin achter het zorgcentrum gerealiseerd. Hiermee is een grote wens van De Wittenberg in vervulling gegaan.

De Stichting is hiervoor geheel afhankelijk van donaties, schenkingen en giften door particulieren, bedrijven, kerken, etc. Ook hebben enkele fondsen een bijdrage geleverd.

Op dinsdag 11 juni werd stil gestaan bij het 20-jarig bestaan van de Vriendenstichting.

Tijdens een gezellig samenzijn met de bewoners werd onder het genot van koffie met gebak hieraan aandacht besteed. Bij die gelegenheid werd een vlag met het logo van de Stichting gepresenteerd.

Meer berichten