Als eerste aanzet voor plantengroei is maaisel uitgestrooid door onder anderen wethouder Van Stappershoef (2e.v.l.) en Baron Van Verschuer (r.)
Als eerste aanzet voor plantengroei is maaisel uitgestrooid door onder anderen wethouder Van Stappershoef (2e.v.l.) en Baron Van Verschuer (r.) (Foto: Karel van Koppen)

Natuur terug op De Leidsche Hoeven

"Een aanwinst voor inwoners en toeristen." Zo bestempelde wethouder Rutger van Stappershoef van West Betuwe het uitgestrekte natuurgebied dat is ontstaan door het koppelen van Mariënwaerdt, De Leidsche Hoeven en De Regulieren. Vrijdag 14 juni was de feestelijke oplevering.

Door Karel van Koppen

Tricht - Met wandelpaden op Mariënwaerdt en klompenpaden op De Regulieren (Engelrodepad) en Leidsche Hoeven is het natuurgebied een eldorado voor wandelaars. Om Mariënwaerdt en de Regulieren te verbinden, zijn ingrijpende werkzaamheden nodig geweest. Er zijn natuurvriendelijke oevers en poelen aangelegd, stukken landbouwgrond zijn afgegraven en het hele terrein heeft een natter karakter gekregen. Daardoor bloeien er straks bijvoorbeeld dotterbloemen, boterbloemen en waterviolieren. Daar komen onder andere vlinders, libellen en bijen op af. Ook vogels, salamanders en kikkers zullen er te vinden zijn. Die diversiteit betekent om met baron Frans van Verschuer van Mariënwaerdt te spreken: "Een verrijking van ons landschap."

Wethouder Van Stappershoef kan zich helemaal in die woorden vinden. "Het natuurgebied heeft een enorme toegevoegde waarde voor recreatie, toerisme en vrijetijdsbesteding in West Betuwe. Onze gemeente leent zich bij uitstek voor natuurbeleving. We hebben de Waal, het fruit en de Linge en daar is nu het Leidsche-Hoevenlandschap bijgekomen. Dat is goed voor de inwoners en het stimuleert het toerisme." Van Stappershoef wil bovendien bevorderen dat de natuurgebieden in de gemeente worden ingezet voor natuureducatie van de schooljeugd.

Het LeidscheHoeven-project is door alle betrokkenen warm onthaald. "Alleen daardoor is het mogelijk geweest dit in 5 jaar te voltooien", aldus Ernst Boere van de Provincie Gelderland. Er is nog al wat van iedereen gevraagd, onder meer een omvangrijke ruilverkaveling. Zowel eigenaren van agrarische gronden als ook Mariënwaerdt, Gelders Landschap en Kasteelen, Natuurbeleving Leidsche Hoeven, Waterschap Rivierenland en de Provincie moesten hierin meegaan. Het Waterschap moest meewerken om het nieuwe 'natte' waterpeil gerealiseerd te krijgen. Hiervoor moest onder meer het gemaal bij De Neust worden aangepast. De gemeente maakte bruggen mogelijk over de Bisschopsgraaf. Het afgraven van delen van de Leidsche Hoeven om gronden te verkrijgen waar nieuwe planten zich kunnen gaan ontwikkelen vereiste grote zorgvuldigheid, want de onderliggende kleigrond mocht niet worden beschadigd.

Hans Heikoop, initiator van zorglocatie De Leidsche Hoeven, prees bij de oplevering de samenwerking met alle partijen en de medewerking van gemeenteambtenaren. "Onvoorstelbaar hoe soepel die hebben meegewerkt." Hij hoopt "dat we nu ook met z'n allen, inwoners én toeristen, volop van dit prachtige natuurgebied gaan genieten."

Zie ook: www.gelderland.nl/leidsche-hoeven en www.klompenpaden.nl

Meer berichten