West Betuwe zoekt vervanger voor Avri

In een extra raadsvergadering van West Betuwe werden de jaarstukken en begrotingen van de verbonden partijen (de gemeenschappelijke instanties waar de gemeente aandeelhouder van is) besproken. De Avri en de ODR (Omgevingsdienst Rivierenland) waren dé onderwerpen van gesprek. De raad heeft het college opdracht gegeven eens te informeren bij andere afvalverwerkingsbedrijven wat de mogelijkheden en kosten zijn als zij dat overnemen. Het college heeft toegezegd die opdracht uit te voeren.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen – Het waren vooral Petra van Kuilenburg (LLBWB) en Jos Rietbergen (VWB) die het meest van leer trokken over de houding van de Avri. Voor de arrogantie en de manier waar op deze dienstverlener met de inwoners, hun klanten, omgaat vinden zij bij het onfatsoenlijke af. Van Kuilenburg zegt uit ervaring te spreken. Rietbergen stelt dat er aanbieders zijn die 40% minder in rekening brengen. Daarbij zouden die mee willen betalen aan de afkoopsom van de Avri. Niet alle raadsleden zijn van mening dat alles misgaat bij de Avri, wel zijn ze van mening dat ze zich wel eens anders mogen opstellen.

De raad ziet het voorstel van Rietbergen wel zitten. Alvorens een uitgebreid onderzoek op poten te zetten, wordt het college gevraagd een vooronderzoek te gaan doen. Rietbergen zal de andere marktpartijen doorspelen aan het college.

De nieuwe gemeente West Betuwe heeft nooit onder stoelen of banken gestoken, dat ze wat betreft de ODR een aantal zaken zelf ter hand wil nemen. De raad vraagt het college haast te maken met een voorstel in deze. Voor veel raadsleden loopt deze discussie al veel te lang.

Financiën Avri

Onder aanvoering van de financieel deskundige Léon van Dun (Dorpsbelangen) wordt door de raad van West Betuwe het financiële beleid van de Avri deels openbaar gemaakt. De raad eist openheid van stukken wat betreft de Avri Realisatie bv. Op aandrang van Léon van Dun mogen die stukken nu door raadsleden worden ingezien. Van Dun heeft veel vraagtekens over het schuiven van diensten en het toerekenen van kosten en de opbrengst van diverse zaken. Hij vraagt zich af wat de wethouders voor invloed en inzicht hebben binnen de Avri als het gaat over de Realisatie bv en Solar bv (het zonnepanelenpark). Hij vraagt zich af of de wethouders wel bijgepraat worden over deze zaken. Hij is ook benieuwd over hoeveel personeelsleden het gaat en over wat het jaarlijks inhuurbedrag is. De vraag is tevens welke partijen er worden ingehuurd en wat is de jaarlijks omzet. Aan het einde van de vergadering werden er een aantal moties aangenomen, die het mogelijk maken dat de raad weer meer invloed krijgt bij de diverse samenwerkingsverbanden. Raad wil in een vroeger stadium geïnformeerd worden.

Meer berichten