Samen 85 jaar in het onderwijs in Buurmalsen

Ze zijn niet weg te denken in Buurmalsen: juf Anneke en juf Aafke. In 1974 startte juf Anneke Spaapen aan de Prins Willem Alexanderschool en in 1979 werd juf Aafke Bronts als hoofd van de Kleutervreugd in Buurmalsen aangesteld. Begin jaren tachtig maakten zij de integratie tot basisschool mee, de Prins Willem Alexanderschool met Kleutervreugd werd De Malsenburg. Vanaf die tijd werd er nog intensiever samengewerkt en dat is altijd zo gebleven. Met veel plezier en grote betrokkenheid hebben juf Anneke en juf Aafke vorm gegeven aan het onderwijs in Buurmalsen.

Buurmalsen - Juf Anneke viert haar 45-jarig en juf Aafke haar 40-jarig jubileum.

In al die jaren hebben beiden plezier in het onderwijs gehouden. Nog steeds staat bij hen het belang van het kind voorop.

Hun samenwerking beperkte zich niet alleen in het onderwijs, maar ging verder in de vele activiteiten die het dorp Buurmalsen organiseert. Altijd zijn ze van de partij!

Je kon ze aantreffen onder anderebij de Oranjevereniging, de optochten van Koningsdag, activiteiten in Ons eigen gebouw en de avond 4-daagse.

Juf Anneke en juf Aafke raakten sterk betrokken bij het wel en wee van de inwoners van Buurmalsen. Vanuit hun sociale betrokkenheid stonden ze in al die jaren met raad en daad klaar voor de bewoners.

Op vrijdag 12 juli bieden de ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team, juf Anneke en juf Aafke een jubileumreceptie aan voor hun 85-jarig samenwerken in het onderwijs in Buurmalsen.

Voor juf Anneke zal het ook haar afscheidsreceptie zijn.

Meer berichten