Buurt AED-actie groot succes

In de buurt van de L. Wildschutstraat/ F.A. Wonnickstraat hangt binnenkort een AED. De buren hielden samen een inzamelactie voor een AED, via het platform BuurtAED.nl van de Hartstichting.

Meteren - De actie was een groot succes, de buurt haalde binnen nauwelijks 3 weken voldoende geld op om de AED met bijpassende buitenkast te kopen.

Initiatiefnemers van de actie zijn buurtbewoners: "We zijn deze actie gestart om in onze buurt meer veiligheid te creëren. Het is ontzettend mooi dat de actie zo breed gedragen wordt. Dat bewijst wel de snelheid waarmee de donaties binnen stroomden."

Meer berichten