Harmoniseren van diverse kosten

In de voorronde, zoals de commissievergadering in de nieuwe gemeente West Betuwe wordt genoemd, waren de diensten van de ODR (Omgeving Dienst Rivierenland) en het beleid en beheersplan begraafplaatsen, het onderwerp van gesprek. De vraag is, gaat de ODR in de nabije toekomst naar Nijmegen en gaat de gemeente West Betuwe zelf de bouwvergunningen en handhaving doen. In het uiterste geval wat gaat het de gemeente West Betuwe kosten als het zich terugtrekt uit het samenwerkingsverband ODR.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen – Bij alle partijen is de angst aanwezig dat de regels zo worden opgelegd bij de ODR, dat het niet is uitgesloten dat de gemeente West Betuwe met andere gemeenten straks helemaal buitenspel wordt gezet. Voor Jos Rietbergen (VWB) is het helemaal niet uitgesloten dat de ODR in een groter geheel zal opgaan en het regio Nijmegen zal worden. Dat is nu net wat de gemeente West Betuwe niet wil. Rietbergen wil weten wat uittreding ODR kost. Daarover is veel onduidelijkheid. Er wordt gesproken over één en twee miljoen euro. De raadsleden willen tevens duidelijkheid over welke taken er van de ODR teruggaan naar de gemeente. Er wordt een duidelijke mening gevraagd van het college.

Koepelnota

Alles wordt er aangedaan om het beleid van de drie vorige gemeenten soepel in elkaar te laten vloeien. Het beheer van de openbare ruimte geeft de nodige discussie. De gemeente West Betuwe heeft maar liefst een oppervlakte van 9,6 miljoen vierkante meter om te beheren. De raad is het wel eens over dat als je dit als gemeente op orde wil houden, je daar hulp bij nodig hebt. Het motto is dan ook: 'Samen met de samenleving'. Aan de orde kwamen zaken zoals, hoe gaan we om met de rotondes, het groen met daarbij het kappen van bomen en het weer terug planten. Voor Annet IJff (PvdA) zijn er veel vragen. Wat moeten we als gemeente doen en wat willen we doen. Wat is het niveau waarvoor West Betuwe gaat. Voor Adriaan Hakkert (CDA) en Peter van Zoest (D66) is het belangrijk om onder de burgers een platform te krijgen, pas dan betrek je bewoners bij de plannen. Voor deze sprekers, gesteund door de anderen, komt er zonder praten geen participatie van de grond.

Begraafplaatsen

In de raad van 25 juni als de beleidsvisie en beheerplan begraafplaatsen aan de orde komt zal er door verschillende partijen het woord gevoerd worden en voorstellen worden gedaan omtrent tariefstelling en het herbegraven van grafresten. Door de SGP zal een voorstel worden gedaan hoe men hier respectvol mee om zou kunnen gaan. Jos Rietbergen (VWB) wil eerst een onderbouwing van de kosten. Voor hem worden er gewoon aannames van kosten gedaan. Alle partijen willen dat het natuurlijk begraven in het beleid wordt meegenomen.

Meer berichten