Als de restafvalcontainers hier zouden komen zijn er veel problemen voor de inwoners opgelost en bevordert de veiligheid.
Als de restafvalcontainers hier zouden komen zijn er veel problemen voor de inwoners opgelost en bevordert de veiligheid. (Foto: )

Bewoners Lingemeer zoeken samen met Avri naar oplossing

Procentueel gezien is door de inwoners van Lingemeer het grootste aantal bezwaren ingediend betreffende de ondergrondse afvalcontainers. Vorige week werd het bezwaarschrift van de familie Van der Linde behandeld. Hij werd bijgestaan door Mr. Dolf Pool van Achmea. Bij Van der Linden werd 13 mei, naast zijn woning en nog voor de juiste procedures waren doorlopen, een van de meerdere afvalcontainers geplaatst.

Door Cees Hoogteyling

Lingemeer – Naast dat er enkele belanghebbenden van het Lingemeer bij de zitting aanwezig waren die ook bezwaar hebben ingediend, werd nu alleen de zaak Van der Linden behandeld.

De Avri werd vertegenwoordigd door de advocaten Mr. Arthur van Rossem en Mr. Noël Ellens. Het onderhoud was zeer constructief. Advocaat Dolf Pool gaf aan dat de plaatsing van de afvalcontainer bij de ingang van het Lingemeer helemaal in strijd is met de door de Avri zelf opgestelde richtlijnen.

Daar wisten de Avri advocaten niets tegen in te brengen, ze konden het alleen maar beamen. Heel onduidelijk blijft, hoeveel containers er precies gepland zijn op de locatie, hoek Geldersesingel en Betuwesingel.

Nu is er één geplaatst op de splitsing de veiligheid komt hierdoor ernstig in gevaar is de mening van advocaat Pool. De heren Van Rossem en Ellens kunnen wel begrip opbrengen voor het bezwaar. Dat er kennelijk ook bij de Avri steeds de planning veranderd wordt duidelijk als een van de aanwezigen Simon Snip een tekening van de nieuwe plannen toont. Zoals de container nu is geplaatst, zullen er bij het legen van de container, altijd twee straten worden geblokkeerd.

De Avri vertegenwoordigers toonden veel belangstelling voor de alternatieve oplossingen. Hoewel de meest voor de hand liggende oplossing zou zijn de containers te plaatsen naast de huidige glascontainers, direct bij de ingang van de woonwijk. Volgens de aanwezige Lingemeerders zouden de meeste bewoners zich daar wel in kunnen vinden.

Het probleem is echter dat die grond niet van de gemeente is maar van De Gans. Dus zal of de gemeente dit moeten regelen of de Avri zelf de grond kopen of huren. Het gebied Lingemeer of het Giethoorn van de Betuwe zoals het ook wel genoemd wordt, is aangelegd als recreatiepark. De bestaande wegen zijn dan ook niet voor zwaar verkeer berekend. Een deel van het Lingemeer ligt in de gemeente Neder Betuwe en wordt als buitengebied beschouwd en daar wordt de grijze container gewoon opgehaald.

Meer berichten