Klaartje, 25 jaar raadslid, wordt blij verrast door waarnemend voorzitter Jos van Maanen.
Klaartje, 25 jaar raadslid, wordt blij verrast door waarnemend voorzitter Jos van Maanen. (Foto: )

Besturen op hoofdlijnen blijft moeilijk voor raad West Betuwe

Geen enkel verwijt aan de waarnemend voorzitter Jos van Maanen, hij zag er de humor nog wel van in en wist de partijen goed in toom te houden. Een raadsvergadering waarin diverse partijen elkaar ervan betichten dat ze de commissievergadering overdeden. Mededeling werd gedaan dat het raadslid Hein van Harten (CDA) zijn functie als raadslid per direct heeft neergelegd.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen – De fractievoorzitter CDA, Dittie van Zee: "Ik betreur het vertrek van hem als raadslid. Het is een wijs man met veel talenten. Hij is natuurlijk vrij om te doen wat hij moet doen. Ik hoop dat we als fractie bij hem nog wel om raad kunnen aankloppen." Petra van Kuilenburg (LLB West Betuwe) stelt de vraag aan het college hoe het verder moet met de afvalpas voor ondergronds inzamelen die op 1 juli moet ingaan. Die pas zou in strijd zijn met de privacy. Tevens is zij van mening dat de Avri de gemeentes slim buitenspel heeft gezet, door de zaken notarieel te regelen. Waardoor er geen omgevingsvergunning nodig is bij het plaatsen van de ondergrondse containers. Volgens Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe heeft 'Privacy Firts' verklaard dat iedere burger recht heeft op een anonieme afvalpas. Deze partij heeft tevens de nodige vragen en bedenkingen over de afschaf van het ophalen van oud papier en de afhandeling van een melding betreffende het storten van chemisch afval in de uiterwaarden bij Ophemert.

Overdoen

Een aantal zaken die reeds in de diverse commissies aan de orde zijn geweest, zoals vaststellen legesverordening, delegatiebesluit omgevingsrecht en uitvoeringsplan mobiliteit regio Rivierenland gaven stof tot discussie. Voor luisteraars thuis en toehoorders in de raadszaal gewoon een martelgang. Bijvoorbeeld; of de bouw nu 10 of 12 meter hoog mag zijn, wie gaat daarover beslissen. Is dat de raad of laat je dat nu over aan het college. Een discussie over wat is de waarde van het woord 'tijdelijk'. Is een rondweg in Waardenburg en de tweede Lingebrug in Geldermalsen, nu wel opgenomen in de Strategische Visie Rivierenland of niet. Allemaal zaken die te maken hebben met vertrouwen in het college. Plannen die allemaal geld gaan kosten, dus komen ze straks terug bij de raad, die moet de gelden beschikbaar stellen.

Huldiging

Na afloop van de raad werd Klaartje de Heus verrast. Voorzitter Jos van Maanen stond stil bij haar 25 jaar raadslid, waarvan ook een aantal jaren als wethouder. Klaartje: "Ik heb het met plezier gedaan. Ik hoop het nog een paar jaar te mogen doen."

Meer berichten