In haar rolstoel nam Ds.Ebi Wassenaar in de bijzondere dienst in De Betuwepoort zondag afscheid van de mensen die haar zo lief waren.
In haar rolstoel nam Ds.Ebi Wassenaar in de bijzondere dienst in De Betuwepoort zondag afscheid van de mensen die haar zo lief waren. (Foto: )

Rhenoy heeft afscheid genomen van een mens met een grote M

Zondag werd er door de inwoners van Rhenoy en Gellicum, tijdens een indrukwekkende eredienst, afscheid genomen van dominee Ebi Wassenaar. Op 7 oktober 2012 werd ze aangesteld als 'herder' voor de hervormde gemeenschap in Rhenoy en Gellicum. Op 21 november 2017 werd de dominee in haar eigen kerkje neergeslagen met een hamer. Later zou blijken dat de pianostemmer dit had veroorzaakt.

Door Cees Hoogteyling

Rhenoy - Ondanks alle verdriet en wat er zich heeft afgespeeld is dominee Ebi Wassenaar blij dat ze er nog is. Na de verschillende operaties die zij heeft ondergaan en de revalidatie is ze wel blijvend invalide en kan zij, wat ze zo graag deed, haar roeping niet meer uitvoeren. Massaal waren de inwoners van de dorpen, vrienden, collega's en gemeentebestuur van West Betuwe naar De Betuwepoort gekomen om getuige te zijn van deze afscheidsdienst. Wat niemand had durven verwachten was, dat Ebi Wassenaar zelf de gehele dienst verzorgde. Ebi ging voor in gebed en deed de dienst van het woord. De schriftlezing Johannes 4 vers 4 tot 26 werd gedaan door Hanny Truin. De waterput waar Jezus in Samaria, bij de bron van Jacob, vermoeid van de reis ging zitten en de Samaritaanse vrouw om drinken vroeg. Ze was verbaasd dat een Joodse man haar om water vroeg en een gesprek aanging. Zonder hoogdravende theologische woorden werd deze ontmoeting aan de bron uitgelegd en gespiegeld aan de dag van vandaag. Ze vertelde de belangrijkheid van de discussie tussen Jezus en de vrouw. Van het levenswater waarbij Jezus zei: "wie drinkt van dit water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen." Ebi haalde de kinderen naar voren, zij kregen een beker. Waarbij ze de wens uitsprak dat ze veel van het levenswater wat Jezus hen geeft, mogen drinken. Het steentje wat kinderen in hun broekzak hadden, wat hen altijd zal moeten herinneren dat ze een steentje kunnen bijdragen in het voorbeeld van God. De gelijkenis over het halfvolle of halflege glas water. Het glas is voor Ebi altijd halfvol. Over het leven als doolhof, ieder zeulende met zijn eigen koffer aan zorgen, dat in gesprek zijn met elkaar belangrijk is.

Waardering

Burgemeester Keereweer: "Woorden schieten te kort. Ik wil u danken voor de jaren dat u als inspiratiebron voor andere bent geweest. Dank voor uw bijdrage tijdens de heftige periode rond het AZC." Ds. Jitze Scheffer collega en vriend: "Je bent een mens met een grote M." Ds. Henk Dijk van Acquoy: "We zullen je missen en dank voor alle inbreng in de regio."

Meer berichten