Lingelaar door de jaren heen. De school is bijzonder, want als één van de weinigen in Nederland is de school al 100 jaar een zelfstandige school.
Lingelaar door de jaren heen. De school is bijzonder, want als één van de weinigen in Nederland is de school al 100 jaar een zelfstandige school. (Foto: Gebruiker)

Reünie toetje eeuwfeest Lingelaar

De Lingelaar in Beesd bestaat 100 jaar. En dat viert de protestants-christelijke school uitbundig. De school is bijzonder, want als één van de weinigen in Nederland is de school al 100 jaar een zelfstandige school.

Door Michel Plass

BEESD - In 1919 werd de 'School met den Bijbel' aan de Achterstraat opgericht. In 1973 verhuisde de school naar de huidige locatie aan de Jeugdlaan. Een prachtig en eigenzinnig gebouw in de vorm van een ster. Het gebouw straalt wellicht uit wat de school wil zijn. Jeroen Veldhuijzen is al 20 jaar directeur. Hij legt uit: ''Het is echt bijzonder dat we nog een zelfstandige school. We zijn een vereniging met een bestuur van ouders uit Beesd. Terwijl bijna alle scholen in Nederland opgaan in overkoepelende instanties. Dat heeft niet alleen administratieve voordelen, maar ook op het gebied van financiën en huisvesting. Maar wellicht is het grootste voordeel dat we zélf over alles mogen beslissen. Zoals bijvoorbeeld de grootte van de klassen. Wij werken met kleine klassen. Als een groep boven 25 leerlingen komt gaan we al kijken hoe we dat kunnen splitsen.''

Gedegen school

Ten opzichte van het landelijk niveau doet de school het prima. De Cito-score is gemiddeld hoger dan het landelijk gemiddelde. ''Maar dat is niet zaligmakend'', legt de directeur uit. ''Er zijn veel meer aspecten die maken of een school goed is. Het pedagogisch klimaat moet goed zijn. Ik geef toe dat we soms wel eigenwijs zijn, maar altijd alléén in het belang van de leerlingen. Als iets niet werkt, stappen we er gelijk weer vanaf. Ik zou ons omschrijven als een gedegen school.''

Tablets

De school volgt alle nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, maar doen niet mee aan hypes. ''Leerlingen hebben tablets en chromebooks, maar alleen als ze functioneel zijn. Mobiele telefoons in de klas zijn taboe, tenzij we ze voor het onderwijs kunnen gebruiken.''

Vergrijzing

In Beesd staat naast de Lingelaar de rooms-katholieke basisschool Sint Antonius. Beide scholen kampen met een terugloop van leerlingen. Op de Lingelaar zitten momenteel ongeveer 100 kinderen; op de Sint-Antonius rond de 160. Een tiental jaar geleden waren dat er nog 200 respectievelijk 300. Veldhuijzen: ''In Beesd is sinds ik hier werk geen woning gebouwd. Dus het dorp vergrijst. Hoewel ik verwacht dat er op termijn wel weer groei komt. Dat leert de geschiedenis ons.'' Desondanks zou Veldhuijzen één christelijk basisschool in Beesd wel zien zitten. ''We werken nu al veel samen.''

Verduurzamen

Veldhuijzen kijkt voor zijn school graag vooruit. ''We willen het gebouw verduurzamen. Zonnecellen en een warmtepomp. En als dat niet lukt misschien nieuwbouw. Want theoretisch is dit gebouw al afgeschreven.'' Daarnaast wil de directeur naast de zogeheten plusklas ook een klusklas. ''Kinderen met talent voor creativiteit, sport, muziek of handenarbeid moeten zich ook extra kunnen ontwikkelen.''
Deze week staat in het teken van 'terug in de tijd'. Volgende week barst het feest los met een uitje naar de Spelerij in Dieren, een circusvoorstelling en een reünie los.

Meer info is te vinden op www.lingelaar.nl

Meer berichten