Inzameling oud-papier blijft ongewijzigd

In tal van plaatsen wordt het oud-papier opgehaald door verenigingen, scholen en kerken, als het aan de raad van West Betuwe ligt blijft dat zo. Het is voor de verenigingen een bron van inkomsten. De Avri (Afvalverwerking Rivierenland) wil dat weghalen bij de betreffende verenigingen en wil dit aan hun diensten toevoegen.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - De Avri heeft aangegeven vanaf 1 januari 2020 te stoppen met het ondersteunen van de verenigingen. Nu worden er chauffeurs en wagens beschikbaar gesteld, maar de Avri wil het zelf gaan doen. De commissieleden van de voorbereidende raad West Betuwe zijn daar helemaal niet over te spreken. Door Petra van Kuilenburg van Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe was de vraag aan het college, hoe daarmee omtegaan met de inwoners en wie gaat het verlies aan inkomsten vergoeden aan die instanties die zich inzetten voor hun doel.

Zij probeerde in de commissie van de gelegenheid gebruik te maken om meer zaken die haar partij dwarszitten aan de orde te brengen. De jeugdige voorzitter Johan Bulsink, die de vergaderingen op een perfecte wijze in de hand wist te houden, gaf aan dat nu alleen het draagvlak gepeild werd met de betrekking tot de inzameling van papier.

Ongenoegen groeiende

Dat het ongenoegen richting Avri groeiende is werd al gauw duidelijk. Wethouder Govert van Bezooijen bracht enige rust onder de raadsleden. Van Bezooijen: "Ik kan u vertellen dat het plan aangaande de inzameling papier is uitgesteld tot 1 januari 2021. In de vergadering van 13 juni gaan we de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 bespreken. Dan krijgt u alle kans de bezwaren en wensen kenbaar te maken. Laten we alle zaken waarover u het nu wilt hebben tot dan bewaren. Ik wil héél duidelijk zijn, ik ben uw wethouder en ik zal in het algemeen bestuur uw wensen duidelijk verwoorden."

Daarmee lijkt de rust even te zijn weergekeerd. Tijdens de discussie is duidelijk geworden dat de gehele raad wel een appeltje heeft te schillen als het over het beleid van de Avri gaat.

De messen zijn geslepen.

Gezien de grote onrust aangaande de plaatsing van afvalcontainers in het Rivierenland, zal er op donderdag 13 juni wel veel belangstelling zijn om de vergadering op het gemeentehuis van West Betuwe bij te wonen.

Begroting veiligheidsregio

In de andere commissie was aan de orde de begroting 2020 van de veiligheidsregio. Raadslid Jos Rietbergen: "We hebben ons ingezet voor een extra brandweerwagen, die hebben we niet gekregen. Onze bijdrage is niet naar beneden bijgesteld. De burgemeester heeft de opdracht meegekregen naar de regio, dat er anders gebudgetteerd dient te worden." Voor de veiligheid hebben Geldermalsen en Neerijnen steeds gepleit voor een derde brandweerwagen.

Meer berichten