CU verzoekt herplant van gekapte bomen

ChristenUnie West Betuwe heeft het college verzocht de 764 gekapte bomen weer te herplanten en daarbij rekening te houden met de biodiversiteit.

Geldermalsen - De gemeente West Betuwe berichtte onlangs over het kappen van honderden (764) bomen in verband met de veiligheid. De ChristenUnie-fractie vindt het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor zowel de veiligheid als de groene leefomgeving. Daarom heeft de fractie haar zorgen geuit over de herplant van de bomen en het college van B&W hierop bevraagd. De ChristenUnie ziet graag dat de gemeente minimaal het aantal gekapte bomen dit jaar ook weer terugplant. Ook verzocht zij rekening te houden met de biodiversiteit. Het college bevestigde daarop dit najaar de gekapte bomen te herplanten. Als vervanging op dezelfde plek niet kan, worden elders bomen geplant. Daarbij zegde de gemeente toe rekening te houden met de biodiversiteit door te variëren in soorten en variëteiten.

De ChristenUnie is blij met dit antwoord, omdat het landschap op die manier groen blijft en inwoners en toeristen kunnen blijven genieten van al het moois dat West Betuwe te bieden heeft. Overigens werd door het college aangegeven dat het bomenbeleid op dit moment nog niet is geharmoniseerd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden