West Betuwe hoopt op extra woningen

In de beeldvormende vergadering werd uitleg gegeven over het woningbouwprogramma West Betuwe en over het uitvoeringsplan mobiliteitsagenda regio Rivierenland. Woningbouw en mobiliteit zijn zaken die regionaal worden aangepakt en waarin gemeente West Betuwe partner is. Beide zaken zijn lokaal overstijgende onderwerpen en worden zodanig ook in samenspraak en samenwerking afgestemd.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - De regio krijgt van de provincie de woningen toegewezen voor een bepaalde periode. Tot 2025 mag Rivierenland 11.000 woningen bouwen, voor West Betuwe is dat uitgekomen op ongeveer 2000 woningen. In het Rivierengebied zijn die woningen al gebouwd, ook in West Betuwe. Vooral de laatste jaren is de vraag naar woningen fors toegenomen, waardoor zowel de regio als het gemeentebestuur van West Betuwe bij de provincie hebben aangeklopt om een forse verruiming van het toegestane aantal woningen. Voorafgaande aan de bijeenkomst was het Frans de Weijer uit Beesd die namens de werkgroep 'Samen Bouwen in Beesd' de bouwbehoefte die er is in Beesd onder de aandacht bracht. Frans: "Er is de laatste twintig jaar niet gebouwd. Het inwonersaantal loopt achteruit, hierdoor komen eerstelijnszorg en middenstanders in de problemen. Uit een onderzoek wat we hebben verricht zijn er nu al honderd belangstellenden voor een woning. Dat zijn starters, senioren en alleenstaanden." De fractievoorzitters willen wel bouwen in Beesd. Raadslid Gijsbert van de Water herinnerde de andere partijen aan de toezegging die is gedaan tijdens een bezoek aan Beesd. Plannen zijn er wel en in de tijd van verkiezingen is aangegeven dat er, om de leefbaarheid in stand te houden, ook gebouwd moet worden in de kleine kernen. De provincie is aan zet, want op dit moment is het aantal woningen wat gebouwd mag worden gerealiseerd. Tot op dit moment kunnen de toezeggingen niet worden nagekomen.

Mobiliteitsagenda

In regioverband worden ook plannen gemaakt over de mobiliteit in het Rivierengebied. Daarvoor wordt er jaarlijks één euro per inwoners beschikbaar gesteld. Samenwerking is belangrijk om op enige wijze indruk te kunnen maken en mee te mogen praten aan de tafel van bijvoorbeeld Rijk en Waterstaat als het gaat over grensoverschrijdende plannen. Duidelijk is dat het geld wat nu door de gemeenten wordt ingelegd gebruikt wordt voor het maken van plannen. Wanneer plannen zijn uitgewerkt en klaar zijn voor uitvoering, komt de raad weer in beeld. De raad of raden moeten dan het benodigde geld beschikbaar stellen. Zo staan er zaken op de rol als een ontsluiting in Passewaaij in Tiel naar de A15 en dan via de rondweg in Geldermalsen naar Culemborg. De Tweede Lingebrug komt weer in beeld. Het beschikbare geld voor alle luchtkastelen zal de grootste valkuil zijn.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden