Kloppenborg volgt de wereldpolitiek op de voet. ''Trump is een bedreiging voor ons systeem van democratie.'' (Foto Michel Plass)
Kloppenborg volgt de wereldpolitiek op de voet. ''Trump is een bedreiging voor ons systeem van democratie.'' (Foto Michel Plass) (Foto: )

Gek op geschiedkundige raadsels

De gemeente West Betuwe kent 31 raadsleden. Gekozen mensen die zich inzetten voor de gemeente en meebeslissen over allerlei aspecten van onze omgeving. Sociaal betrokken mensen die zich in anonimiteit begeven. Wie zijn dit? Weekblad West Betuwe portretteert alle raadsleden. Vandaag Fred Kloppenborg uit Asperen van de PvdA.

Door Michel Plass

Asperen - Fred Kloppenborg komt over als een bedachtzaam man. De 72-jarige zit al 50 jaar bij de PvdA. ''Eerst alleen als lid, maar toen wij in 1974 van Utrecht naar Asperen verhuisden werd ik al snel benaderd. De PvdA had een voorzitter nodig.'' In die periode had Kloppenborg geen tijd voor raadswerk. ''Ik had een drukke baan als docent Nederlands en wiskunde aan het middelbaar onderwijs, en met véél plezier'', zegt hij met nadruk, ''en daarnaast zat ik in de medezeggenschapsraad.'' Vanaf 2008 zat Kloppenborg in de Lingewaalse raad. De PvdA had toen nog vijf zetels. Nu zit de PvdA met maar twee zetels in de raad van West Betuwe. ''De opkomst van populistische partijen kostte ons zetels'', zegt hij. ''Maar ook de koers die de PvdA in het vorige kabinet insloeg, was er debet aan. Landelijk vonden de kiezers de partij veel minder sociaal. Terwijl juist wij moeten opkomen voor de meest kwetsbaren in de samenleving. We hebben ons als lokale PvdA er ook altijd kwaad om gemaakt en lang kregen we nog steun van kiezers, maar de effecten van de landelijke politiek hebben uiteindelijk ook voor ons gevolgen.''

Vanuit zijn gezellige huis uit 1890 in Asperen volgt Kloppenborg de wereldpolitiek op de voet. Hij is een enthousiast krantenlezer en de woning staat vol met boeken. ''Het is toch fascinerend om te zien wat er in Engeland en Amerika gebeurt momenteel'', zegt hij met ontzetting. ''Zo'n brexit..? Je kunt het gewoon niet bedacht krijgen. En dan Trump. Ongelooflijk, maar ik voel het wel als bedreigingen voor ons systeem van democratie.''
Gepassioneerd is Kloppenborg over laatmiddeleeuwse muurschilderkunst. ''En dan vooral de afbeeldingen waarin waarschuwingen worden gegeven. Bijvoorbeeld tegen roddelen of vermaningen om tijdig je leven te beteren omdat de dood elk moment bij je kan aankloppen. Niet zo'n vreemde gedachte in een tijd waarin de gemiddelde leeftijd maar zo'n 30 jaar telde.'' Enkele jaren geleden maakte hij met vrouw en jongste zoon op de fiets een rondreis door Engeland op zoek naar dergelijke muurschilderingen. Inmiddels heeft hij diverse publicaties hierover geschreven en is hij lid van verschillende internationale verenigingen die zich hier ook mee bezig houden. ''Ik ben gek op geschiedkundige raadsels oplossen'', zegt hij.

Over de huidige raadsperiode zegt Kloppenborg: ''Er liggen zo veel opdrachten. Die kán je gewoon niet verknallen. In de raad is het even wennen, coalitie en oppositie lijken nog teveel tegenover elkaar te staan, maar ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Ik hoop dat wij als PvdA'ers kunnen bedragen aan een ruimhartig en uitstekend minimabeleid.''

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden