Geen beleidskaders geen zonnepark

In de voorbereidende vergadering voor de raad waren twee onderwerpen aan de orde. Het betrof een besluit vaststelling bestemmingsplan 'Brede School en woningen Spijk'. Aan de plannen zoals die door Lingewaal in het verleden al zijn vastgesteld moet een toevoeging worden aangebracht. Verder kwam aan de orde de vaststelling van een bestemmingsplan in Beesd, een stuk grond met agrarische bestemming te wijzigen, zodat er een zonnepark gerealiseerd kan worden.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen p Voor het agendapunt Brede School Spijk, was het mevrouw Hanny Vreekamp die de commissieleden ervan probeerde te overtuigen dat zij tegen het plan is en zeker tegen de wijziging. Namens de familie Vreekamp en enkele andere inwoners is tegen het totale plan al bezwaar ingediend bij de Raad van State. De commissie heeft haar aangehoord en is unaniem akkoord gegaan om de wijziging als hamerslag op de agenda van komende raadsvergadering te zetten. De commissie stelde mevrouw Vreekamp de vraag namens hoeveel inwoners ze sprak. Haar antwoord dat ze namens meerdere sprak en geen aantal kon noemen, werd door de commissie als onbevredigend ervaren. Duidelijk was dat de commissie het gevoel heeft dat de grootste meerderheid in het dorp de plannen toejuichen.

Zonnepark

In 2017 is er in het college van de toenmalige gemeente Geldermalsen al gesproken om medewerking te verlenen om een stuk onrendabel agrarische grond, van ongeveer 4 hectare, te laten inrichten als zonnepark. De kwaliteit van de grond zou niet geweldig zijn. Het is gelegen tussen twee veehouderijen en tussen de Ridderstraat en de A2. Het leek allemaal een hamerslag te worden, de werkelijkheid pakte anders uit. Tegen het plan was in eerste instantie bezwaar gemaakt door 11duurzaam. Gelach Velthoven gaf aan dat het bezwaar is ingetrokken en dat er een financiële regeling is getroffen met de aanvragen van het zonnepark. Dat schoot bij Broedelet van de VVD in het verkeerde keelgat. Zijn partij wil over die transactie uitleg. De VVD vraagt zich af welke belangen er allemaal spelen.

Broedelet: "Ik heb na de inspraak alleen maar meer vragen gekregen. College wees duidelijk en transparant. Het gaat ergens over. Wie is met wie in gesprek? Wist het college welke deals er zijn gesloten?" Alle politieke partijen hadden kritiek. Er is te weinig of geen informatie verstrekt aan de raad. Een college besluit van 2018, is geen raadsbesluit. Het college zegt nu dat het zonnepark een pilot zou moeten worden. De gehele raad, niemand uitgesloten, wil dat het college eerst komt met een duidelijk beleidsplan. Wethouder Hartman had een moeilijke avond maar kreeg van vriend en vijand lovende woorden over haar optreden in deze zaak. Meerdere partijen zijn tegen het gebruik van agrarische grond voor zonneparken.

Meer berichten