Henk Driessen (l) ik sta wel met Andries van der Netten van Stigt op de foto, maar dit is nog geen coalitieonderhandeling.
Henk Driessen (l) ik sta wel met Andries van der Netten van Stigt op de foto, maar dit is nog geen coalitieonderhandeling. (Foto: )

Winnaars en verliezers waterschap

Er is gestemd voor de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland. De opkomst 49 procent was iets meer dan in 2015. Bij het waterschap in Tiel werd op een levensgroot scherm de voorlopige uitslag bekendgemaakt.

Door Cees Hoogteyling

Tiel - Aan de verkiezingen namen negen partijen deel. Er zijn 22 zetels te verdelen, van de dertig zetels staat altijd vast dat vier zetels bestemd zijn voor eigenaren ongebouwde grond, drie voor bedrijven en één voor natuurterreinbeheerders. Voor AWPenLRR niet politiek, wel lokaal gebonden partij was het een zwarte dag. Van de drie zetels moeten er twee worden ingeleverd. Het CDA had vier zetels en dat blijft. Met de meeste stemmen blijven zij de grootste partij, gevolgd door Water Natuurlijk die van drie naar vier zetels is gegaan. De VVD had meer stemmen dan in 2015 en behoudt net als de PvdA drie zetels. De SGP had twee zetels en dat blijft zo. Voor 50Plus en de Partij voor de Dieren is het feest, zij gaan van één naar twee zetels. De ChristenUnie moest van de twee zetels er één inleveren.

Bekendheid

Alle partijen vinden dat Waterschap Rivierenland nog veel heeft uit te leggen naar inwoners. Wie je tijdens de presentatie sprak, over één ding zijn ze het met elkaar eens: 'Inwoners weten nauwelijks iets over wat het waterschap doet', daar moet de komende jaren wel aan gewerkt worden. Henk Driessen van het CDA, voorheen wethouder van Tiel: "Gezien de uitslag van de provincie zeker niet ontevreden. Het is knap dat we ons hebben kunnen handhaven. Volgende week beginnen we met de onderhandelingen over het te vormen bestuur."

Voor Andries van der Netten van Stigt valt de uitslag mogelijk iets tegen al laat hij dat niet merken. Hij is wel blij met de extra stemmen die zijn behaald, alleen dat heeft zich nog niet vertaald in een zetel meer. Hij is het wel de man die de financiële problemen naar buiten heeft gebracht. Koos van der Eijk (niet politiek wel lokaal): "Deze waterschapverkiezingen zijn overruled door de politiek uit den Haag. Door hen zijn wij en de provincie ondergesneeuwd."

Meer berichten