Foto:

Het geld bij Waterschap is op, dijkverzwaring wordt uitgesteld

Afgelopen week werd bekend dat de dijkversterking Waardenburg- Gorinchem voorlopig niet zal plaats vinden. Enige tijd geleden waarschuwde Andries van der Netten van Stigt voor de te vele en grote overschrijdingen van de dijkversterkingen. Andries gaf toen al aan dat als het Rijk financieel niet bijspringt, het Waterschap Rivierenland in de financiële problemen komt.

Door Cees Hoogteyling

Herwijnen – Zaterdag waren Andries van der Netten van Stigt uit Enspijk en Gerlof Kooij uit Tiel bij het veer Herwijnen-Brakel bezig met de verkiezingen voor het waterschap. Beiden zijn kandidaat voor de lijst van de VVD. De planning was dat in 2050 de dijken zodanig moeten zijn verzwaard dat Nederland beschermd zou worden voor overstromingen. De beide heren staan aan de voet van het project Waardenburg-Gorinchem, waarover we onlangs nog vermelden dat in 2023 de werkzaamheden zouden zijn afgerond. Voor Andries komt het besluit niet uit de lucht vallen. Door zijn eerdere opmerking in de media, zijn er in de 2ekamer vragen gesteld. Minister Van Nieuwenhuizen heeft te kennen gegeven de gemaakte kosten te laten onderzoeken. Van der Netten van Stigt: "Er moet gewoon geld van de overheid komen. Als dunbevolkt gebied kunnen we de aanpak, zoals die voor de dijkvakken van het Rivierenland zijn gepland, niet betalen. Ik vind ook dat het bestuur andere prioriteiten had moeten stellen. Als bestuur had ik gemalen, die nog jaren hadden meegekund zoals in Tricht en Beesd, naar achteren geschoven. Die gemalen hebben niets te maken met onze veiligheid." Voor hem zijn er verkeerde beslissingen genomen. Onbegrijpelijk dat het waterschap gebukt gaat onder zware schulden. De kosten voor de dijkvakken in het Rivierenland zijn geraamd op 110 miljoen, daarvan wordt de helft betaald door het Rijk en 40 procent door de gezamenlijke waterschappen en Rivierenland betaald 10 procent. Van der Netten van Stigt: "De schulden van het waterschap zijn enorm hoog, dat behoeft niet erg te zijn, maar we krijgen geen leningen meer. We staan op de rem. Ik durf niet te voorspellen wanneer de werkzaamheden van het dijkvak worden voortgezet. Dat er iets valt te kiezen is nog nooit zo duidelijk geweest." Ik hoorde langs de lijn, dat de fusies die bij het Waterschap Rivierenland de laatste jaren hebben plaatsgevonden wel eens mede de oorzaak zouden kunnen zijn van veel haantjesgedrag. De onderlinge strijd bij het management zou er wel eens voor kunnen zorgen dat het water ook aan de andere kant van de dijk hoog is.

Meer berichten