De grote groep vrijwilligers die afgelopen maand het kasteelterrein van  het kasteel Engelenburg weer zichtbaar hebben gemaakt.
De grote groep vrijwilligers die afgelopen maand het kasteelterrein van het kasteel Engelenburg weer zichtbaar hebben gemaakt. (Foto: eigen foto)

Terrein Engelenburg wordt zichtbaar gemaakt

Onder de noemer Levend Landschap Herwijnen werd er in mei 2017 een bewonersavond georganiseerd. Op de inloopavond werden tal van ideeën geboren om het buitengebied te verbeteren. Iedereen vindt het buitengebied van Herwijnen aantrekkelijk, maar het kan nog beter. Meer bloemen in de bermen, het terugbrengen van knotwilgen, beter leefgebied voor vogels en bijen. Om daar maximaal van te kunnen genieten zouden klompenpaden daaraan kunnen bijdragen.

Door Cees Hoogteyling

Herwijnen - Zoals altijd is een verlanglijstje groter dan de financiële middelen die beschikbaar zijn. Er zijn verschillende groepen geformeerd die zich voor de diverse onderdelen zijn gaan inzetten. Daarnaast werd er samenwerking gezocht met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Door de toenmalige gemeente Lingewaal en de provincie Gelderland werd Levend Landschap Herwijnen financieel ondersteund.

Klompenpad

Al snel ontstond er een projectgroep die zich ging ontfermen over een klompenpad door het buitengebied. Willy Raaijmakers is daar de aanjager van. Het klompenpad is in een vergevorderd stadium. Het pad loopt vanaf de Schoutensteeg via het kasteelterrein, Waaldijk naar de locatie waar het Kasteel Engelenburg stond. Het terrein was echter onzichtbaar. Het was begroeid met braamstruiken en ander boomgewas. Van de slotgracht en de toegangspoort was niets meer te zien. Het terrein zou weer zichtbaar gemaakt moeten worden, was de mening van Carin Vos en anderen. Er werd een werkgroep geformeerd. Na een oproep onder de bevolking kwamen er zo'n veertig meldingen binnen. Carin: "Het was ongelooflijk, er werd weinig gesproken de mouwen gingen omhoog en het terrein werd weer zichtbaar gemaakt. We zijn nog niet klaar. Jong en oud zetten er de schouders onder. Op zaterdag 20 april zijn we weer gaan werken."

Oude pot

De werkgroep Engelenburg heeft steun van Huib Jan van Oort (Archeologisch adviseur Omgevingsdienst Rivierenland) en André Kaper (Projectleider Stichting Landschapsbeheer Gelderland). Verder zit Gijs Bok namens de historische vereniging, Willem de Lint als terreineigenaar en Willy Raaijmakers voor het klompenpad in de werkgroep. Gijs Bok had een eeuwen oude pot die in Herwijnen is gevonden meegebracht. Het kasteelterrein Engelenburg zal straks de wandelaars verrassen. Willy Raaijmakers: "Het is de bedoeling dat wandelaars die uit het dorp komen, hun eigen omgeving op een andere manier leren kennen." Het streven is op Monumentendag het klompenpad te openen. Volg werkzaamheden op facebook.

Meer berichten