Foto:

Raad West Betuwe vergadert op locatie in Waardenburg

Voorafgaande aan de herindeling werd er tijdens inspreek avonden aangegeven, als het onderwerp er zich voor leende, op locatie te vergaderen. Om de plaatselijke bevolking bij de politiek te betrekken. Waardenburg beet de spits af. Het onderwerp waarover met inwoners en raadsleden werd gesproken, was de omgevingsvergunning van het bedrijf Plomp & Zn in Waardenburg.

Door Cees Hoogteyling

Waardenburg - De vergadering werd gehouden in het dorpshuis De Koeldert. De politiek wil graag het contact met de inwoners verbeteren en behouden, dat heeft men in het verleden aangegeven. Af dit zo zal blijven, zal de tijd uitwijzen. In Waardenburg was de belangstelling groot en kan zeker gesproken worden over een succesvolle avond.

Het bedrijf Plomp uit Waardenburg heeft een voorbeeldfunctie als het 'duurzaam' betreft. Op het bedrijf worden vooral boomstammen en afvalhout verwerkt tot bodembedekkers, zaagsel en brandstofpellers. Het bedrijf is één van de meest toonaangevende houtbewerkingsbedrijven in Europa.

Stankoverlast

Het bedrijf, gevestigd op het industrieterrein, wekt stroom op via zonnepanelen en een installatie voor warmte-krachtkoppeling (WKK). Rest warmte wordt gebruikt om de snippers te drogen. Om een toonaangevend bedrijf te zijn, heeft men grote investeringen gedaan. Ondanks de verbeteringen die zijn aangebracht aan de geurwassers is er regelmatig sprake van geuroverlast. Oplossing kan zijn, de luchtafvoer-schoorstenen te verhogen. Daarvoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. De schoorsteen zou een hoogte moeten hebben van 25 meter. Na een technische uitleg door het bedrijf werden er door raad en publiek vragen gesteld die bevredigend werden beantwoord. Arian Hol, belangenbehartiger van bewoners industrieterrein: "Het bedrijf voldoet aan alle eisen, het gaat over de stank overlast. Het blijft natuurlijk altijd eerst zien en dan geloven. We hebben steeds goed overleg gehad met het bedrijf. Het is geen onderdeel van de procedure, toch vraag ik aandacht voor de verkeersafwikkeling op de Industrieweg."

Juridisch

De juridische adviseur Mr. Dobbelsteijn Bisschops, beantwoordde de gestelde vragen. Samen met gemeente en omwonenden is gekeken naar een oplossing voor de geuroverlast. Het plan sluit naadloos aan bij de doelstelling van West Betuwe om in 1930 energieneutraal te zijn. Het uiteindelijke besluit over de verklaring van geen bedenking, zal worden genomen in de raadsvergadering van 26 maart.

Meer berichten