Doorgaand verkeer niet langer welkom in De Plantage

Binnenkort veranderen de verkeersstromen in en rond het nieuwe woningbouwgebied 'De Plantage'. De gemeente West Betuwe komt afspraken met bewoners na en weert het doorgaande verkeer.

Geldermalsen - Alleen bestemd voor bestemmingsverkeer, de inwoners van het woongebied. Dat was het uitgangspunt bij het ontwerpen van de verkeersstructuur binnen 'De Plantage'. Het was ook de belofte die steeds aan nieuwe inwoners is gedaan. Om praktische redenen is enkele jaren terug de lange bouwweg door het plangebied (Bentinckshof) tijdelijk opengesteld voor het vele bouwverkeer. Andere verkeersdeelnemers profiteerden vanaf dat moment mee van deze maatregel, vooral vanuit de wijk Kalenberg richting de Randweg.

In de oorspronkelijke planopzet krijgt de Bentinckshof echter een andere inrichting. Het moet een weg worden met gescheiden rijbanen en een 'knip' die het doorgaande verkeer ontmoedigt.

Enkele maanden geleden is de bouw van de eerste particuliere woningen in de tweede planfase begonnen. Dit najaar gaan ook de ontwikkelaars en Woningbouwcorporatie hier echt flink aan de slag. Gronden en woningen zijn verkocht en de nodige voorbereidingen voor de bouw zijn in volle gang. In verband hiermee komt er een einde aan het tijdelijke doorgaande karakter van de Bentinckshof. De gemeente realiseert in de laatste week van maart de hiervoor genoemde 'knip'.

Dit betekent dat het doorgaande verkeer richting bijvoorbeeld de AVRI of rijksweg A15 weer gebruik moet gaan maken van de wegen die hiervoor ook het meest geschikt zijn: de Rijksstraatweg, Provincialeweg en Randweg. Terug naar de basis en de situatie zoals die altijd al de bedoeling is geweest. Zie de hierbij weergegeven overzichtskaart.

Wanneer een tijdelijke verkeerssituatie langer duurt treedt er altijd gewenning op. De gemeente zet verschillende communicatiemiddelen in om bewoners van aangrenzende woongebieden en de verkeersdeelnemers op de nieuwe situatie te wijzen.

Meer berichten