West Betuwe gaat voor nieuwe APV

In de loop van dit jaar, zal voor de gemeente West Betuwe, een nieuwe APV (Algemene Plaatselijke Verordening) komen. Deze moet afgestemd worden op de APV van Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen. Dat gaat toch nog niet ze gemakkelijk als men zou denken. Duidelijk is dat de verordening op een aantal punten, in de drie gemeenten, verschillen tonen.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - Vooropgesteld mag worden dat voor de toehoorders de toonzetting onderling aanmerkelijk verschilde met die van de eerste raadsvergadering. Zoals echte bestuurders behoren te zijn, ze luisterden naar elkaar, waren vriendelijk en tolerant. Om te kunnen handhaven is het belangrijk dat er één APV is. Voorlopig worden wel zaken als sluitingstijden van horecabedrijven en evenementen, vergunningstelsel voor paracommerciële instellingen, snoeihoutverbranding, verkoopstaanplaatsen, knalpotten, collectes en livemuziek op terrassen aangepast. Diverse partijen in de raad zullen daar middels amendementen sturing aan de tijdelijke APV proberen te geven. Sluitingstijden horeca, daarover zijn de meningen divers. Zo willen D66, VVD, CDA, Verenigd West Betuwe en Dorpsbelangen de sluitingstijden aan de ondernemers overlaten. SGP ziet graag sluiting om 24.00 uur. CU neemt de jeugd in bescherming als het gaat over drankgebruik. D66 ziet graag dat er minder regelgeving komt en zaken die in verschillende gemeenten van West Betuwe voorheen goed liepen en niet in de APV waren opgenomen, moet nu als proef voor de gehele nieuwe gemeente gelden.

Inspraak

Voor de vergadering waren er drie insprekers. Bart Kennis van Horeca Nederland sprak over de openingstijden horeca en bracht de paracommercie ter tafel. Marian van Aalst uit Tuil sprak over de veranderde afmeting voor verkoop-staanplaatsen in de dorpen. Barry Holwerf uit Tricht, wonende nabij een horecabedrijf, pleitte voor vroegere sluitingen horeca hij ondervindt overlast. Naast een mindere regelgeving, zou Gijsbert van de Water (VWB) het carbid schieten vrijlaten, dit omdat er geen incidenten waren in vorige gemeenten. Het verbranden van snoeihout, moet volgens alle partijen worden vrijgelaten. Wijzigingen in de APV moeten voor Rita Boer Rookhuizen (D66) graag in overleg met inwoners en betrokken partijen worden aangepast. De meerderheid van de politiek zal uitvoerig terugkomen op de paracommercie.

Begroting

De begroting 2019 voor de nieuwe gemeente West Betuwe moet nog worden samengesteld en behandeld worden in de raad. Wethouder financiën Govert van Bezooijen waarschuwde de leden, dat er weinig ruimte zal zijn voor nieuw beleid. Er wordt hard aan gewerkt om de drie bestaande begrotingen ineen te laten vloeien. Men mag niet rekenen op veel meevallers.

Meer berichten