Foto:

Gebiedsmakelaar maakt kennis met inwoners Deil

Deil, één van de 26 kernen in de nieuwe gemeente West Betuwe heeft sinds kort een dorpsplan en dorpsraad. Dat is voor de inwoners belangrijk. Het plan geeft aan wat er onder de inwoners leeft en wat ze graag willen, de dorpsraad is voor gemeente West Betuwe en de inwoners het aanspreekpunt.

Door Cees Hoogteyling

Deil - Een werkgroep heeft veel voorwerk verricht. Het dorpsplan kwam tot stand en het Dorpsplein voor de kerk werd heringericht. De komende tijd wordt de dorpsraad officieel geïnstalleerd. De werkgroep heeft veel steun gehad van Nathalie Hordijk, zij was de dorpsambtenaar, de schakel tussen inwoners en gemeente. In de nieuwe gemeente is deze functie vervallen. Het contact tussen inwoners en gemeente in het nieuwe West Betuwe, daarvoor is een gebiedsmakelaar aangesteld.

Voor Deil is dat geworden Barry Ganzeman. Hij is nu het directe aanspreekpunt. Het afscheid nemen en kennismaking vond plaats op het fraai ingerichte dorpsplein voor de kerk. Voor Karine van Drunen, van de werkgroep dorpsplan, een mooi moment om het eerste exemplaar van de Dorpskrant Deil te presenteren. Het blad verschijn 4 keer per jaar met informatie voor en door de inwoners.

Meer berichten