Fractievoorzitters presenteren coalitieakkoord. Vlnr. mevr. Van Kuilenburg, de heren Temminck, Van Bruchem en Goossens
Fractievoorzitters presenteren coalitieakkoord. Vlnr. mevr. Van Kuilenburg, de heren Temminck, Van Bruchem en Goossens (Foto: )

Geen koopzondag wel samen bouwen aan West Betuwe

Door Cees Hoogteyling

Door de fractievoorzitters van de vier politieke partijen die de coalitie hebben gevormd in de gemeente West Betuwe het coalitieakkoord gepresenteerd. Geen koopzondag in West Betuwe is één van de 10 punten die de partijen in het akkoord hebben opgenomen. De partijen, Dorpsbelangen, SGP, Leefbaar Lokaal Belang en ChristenUnie hebben elkaar gevonden en zijn tot het akkoord gekomen. SGP is aan tafel gekomen nadat CDA en Groen Links afhaakten. Een extern bureau zal een behoefte onderzoek houden onder alle inwoners en ondernemers in West Betuwe of een koopzondag gewenst is.

Geldermalsen - Naast de burgemeester gaan vijf wethouders deel uit maken van het college. Dorpsbelangen levert met Ed Goossens en Rutger van Stappershoef twee wethouders. Goossens zal verantwoording krijgen voor de bedrijfsvoering, economie, inkoop, aanbesteding en verkeer. Stappershoef heeft recreatie en cultuur in zijn portefeuille. Ton van Maanen, hij was al wethouder in Geldermalsen, zal de SGP vertegenwoordigen, hij zal verantwoordelijk zijn voor o.a. het Sociaal Domein, werk en vervoer, werkgelegenheid en 't Fruitpak. ChristenUnie zal vertegenwoordigd worden door Govert van Bezooijen, hij was in de gemeente Lingewaal wethouder van financiën en had onderwijs in zijn portefeuille, hiervoor zal hij in de nieuwe gemeente West Betuwe ook verantwoording dragen. Voor Leefbaar Lokaal Belang zal Jacoline Hartman uit Hedel zitting nemen in het college. Zij heeft veel kennis van bouwen, ruimtelijke ordening en vastgoed. Met de komst van de nieuwe omgevingswet verwacht men dat zij de aangewezen persoon is om die stelselwijzing te begeleiden.

Bidbook als kompas

De komende bestuursperiode wil men met de andere politieke partijen, de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners samenwerken. Het herindelingsadvies en het bidbook zullen als kompas dienen. Het coalitieakkoord is geschreven op hoofdlijnen.

Belastingen

De coalitie wil de belastingen voor de inwoners deze regeerperiode niet verhogen. Ze worden wel gelijkgetrokken. Lourens van Bruchem (SGP): "In de drie oude gemeenten verschilden die van elkaar. Geldermalsen had de naam hoge belastingen te innen. Bij de ene inwoner gaat het nu iets omhoog bij de ander omlaag. Iedere inwoner zal er nauwelijks op achteruit gaan."

Meer berichten