Einde aan onveiligheid

De Oude Bommelsestraat in het buitengebied van Est werd tot voor kort veelvuldig gebruikt door sluipverkeer van en naar het nabijgelegen dorp Ophemert. Aanwonenden maakten zich zorgen over de snelheid waarmee werd gereden en de toenemende verkeersonveiligheid ter plaatse. Samen met de voormalige gemeente Neerijnen werd uitgebreid nagedacht over mogelijke oplossingen.

Est - Voor een te plaatsen verkeerssluis bleek onvoldoende draagvlak te bestaan. Uiteindelijk is gekozen voor de weg alleen toegankelijk te maken voor die weggebruikers die er ook echt moeten zijn. Vanaf afgelopen vrijdag wordt dit met de hiervoor voorgeschreven bebording aangegeven.

Vanzelfsprekend zullen de gemeentelijke handhavers zo af en toe ter plaatse gaan kijken of iedereen zich hier ook inderdaad aan de nieuwe regels houdt.

Meer berichten