Alzheimer Trefpunt West Betuwe start

Alzheimer Trefpunt West Betuwe, onderdeel van de Alzheimer Rivierenland, heeft als werkgebied de gehele gemeente West Betuwe. Een werkgroep van 9 personen hebben de afgelopen maanden veel werk verzet om de voor de gemeente nieuwe opzet in beeld te brengen. We horen dagelijks via de media dat steeds meer mensen te maken krijgen met de ziekte Alzheimer. Voorlichting en begeleiding zijn belangrijke zaken.

Door Cees Hoogteyling

Geldermalsen - Mariska Foppen, coördinatrice van de werkgroep, is met Anja Stouten die verantwoordelijk is voor de leestafel en met Theunis Roode als algemeen bestuurslid van de werkgroep naar De Pluk gekomen om te vertellen over de plannen voor dit nieuwe jaar. Mariska: "We zijn blij dat we nu één organisatie hebben. We willen laagdrempelig zijn om zoveel mogelijk mensen, die op enige wijze te maken hebben met Alzheimer bij te staan." De werkgroep wordt gevormd door mensen uit de gehele nieuwe gemeente. Het is de bedoeling dat er dit jaar een zestal avonden worden georganiseerd, in Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften, in Geldermalsen in Zorgcentrum Ravestein en bij Stichting woon- en zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen.

De werkgroep is erg blij dat van ieder verzorgingshuis iemand in de werkgroep zit, hierdoor hebben we een mooie mix. Dat geeft veel steun wat kennis betreft. Anja Stouten: "Als verantwoordelijke voor de leestafel, dien ik me wel goed in te lezen. De bezoekers verlangen uitleg en advies. Daarom zijn we blij dat we veel deskundigheid hebben in het bestuur. In de tehuizen heeft men er dagelijks mee te maken."

Tijdens de avonden die worden gegeven komen veel zaken aan de orde, zoals dementie en bewegen, omgaan met gedragsveranderingen, hoe vertel ik het mijn omgeving, de leeftijd waarin men te maken kan krijgen met dementie en wat muziek betekent in het leven van deze mensen.

Theunis Roode is gepensioneerd, hij wilde zijn vrije tijd beschikbaar stellen voor dit doel, omdat hij de problemen aangaande Alzheimer rond om zich heen ziet. "Niet alleen degene die dementie hebben, maar ook de mantelzorgers hebben het niet gemakkelijk. Nu ik nog gezond ben hoop ik voor hen iets te kunnen betekenen."

Voor de leden van de werkgroep is het een hele uitdaging. In het gesprek stellen ze wel duidelijk vast dat het wel vrijwilligerswerk is, maar het is niet vrijblijvend.

Vrijwilligers

De werkgroep is blij dat er zich al een aantal vrijwilligers zich hebben aangemeld. Op de bijeenkomsten, dit jaar in ieder wooncentra 2 keer, zijn gastvrouwen en gastheren nodig. De werkgroep zou blij zijn als zich daarvoor mensen aanmelden bij Pieter van der Keur consulent mantelzorg West Betuwe.

Tel: 06-42223274.

Meer berichten