Burgemeester Harry Keereweer hield de eerste nieuwjaarstoespraak van de nieuwe gemeente.
Burgemeester Harry Keereweer hield de eerste nieuwjaarstoespraak van de nieuwe gemeente. (Foto: Cees Hoogteyling)

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Harry Keereweer

Onderstaand een gedeelte van de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Harry Keereweer. Maandagavond uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van West Betuwe.

''Mijn naam is Harry Keereweer en enkele weken geleden was ik vereerd toen de CdK Cornielje mij vroeg als waarnemend burgemeester in uw nieuwe gemeente West Betuwe. Ik ben niet helemaal onbekend met deze streek. In het verleden heb ik als Gelderse gedeputeerde, Landelijke Gebied en Leefbaarheid Kernen veel van de 26 kernen bezocht. En de Oma van mijn vrouw Maria is in Beesd geboren. Maar dan moet u toch wel teruggaan naar de voor-vorige eeuw, naar 1875.''

''De media omschreef mij als iemand met veel bestuurlijke ervaring, ook in 'n herindelingsgemeente. Maar ook bij bestuurders geldt, 'ervaringen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'. Het zou te eenvoudig zijn te veronderstellen dat ik de klus hier wel even zal klaren. Ook ik begin hier vanaf 'nul', en er moet veel gebeuren. Dat probeer ik samen te doen met de nieuwe gemeenteraad, en naar ik hoop ook snel met een nieuw college. Daarbij natuurlijk ondersteund door het vernieuwde ambtelijk apparaat.''

Tijdens de eerste vergadering van de Raad heb ik het al ook al gezegd dat ik in naam waarnemend burgemeester ben. Dat lijkt alsof ik dan een beetje passief vanaf de zijlijn moet gaan toekijken. Maar ik wil toch echt met alle anderen van de lokale gemeenschap, uit de 26 kernen, de nieuwe gemeente West Betuwe vorm gaan geven.

''Exact op het moment van de jaarwisseling, om 0.00 uur, ben ik in functie getreden. Twee uur later in de nieuwjaarsnacht kreeg in van de politie 'n telefoontje dat het in de nieuwe gemeente de jaarwisseling niet zo rustig was verlopen als ik had gehoopt. Het is niet normaal dat met veel inzet van politie, ME, brandweer en andere hulpdiensten het nog 'n beetje binnen de perken is gebleven. De noodzakelijke inzet van ME en de ontploffing van een vuurwerkbom zijn dieptepunten bij het begin van het nieuwe jaar in West Betuwe. Deze dieptepunten zijn schandalig en onverantwoord.''

''Dames en heren, bij een nieuwjaarstoespraak hoort terugkijken er 'n beetje bij. Maar vanaf nu moet de focus echt op de toekomst gericht zijn. Het is mij bekend dat niet iedereen stond te juichen bij de fusie tussen de drie gemeenten. Ik roep iedereen op daar niet in te blijven hangen. Ik zal er zeker op toezien, dat niet te pas en te onpas opmerkingen worden gemaakt in de zin van 'bij ons in Lingewaal deden ze het zo' of 'dat was in Geldermalsen al lang veel beter geregeld'.''

''We staan met elkaar voor een enorme opgave. Ik hoef u daarbij alleen maar te wijzen op de inhoud van het Herindelingsadvies dat de basis voor deze gemeentelijke fusie is. Een mooi boekwerk waarin door volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren de ambities van de nieuwe gemeente zijn omschreven. Daarnaast hebben we ook het veelgenoemde Bidbook, waarin juist de lokale gemeenschap verwoordt wat zij voor de toekomst belangrijk vindt. Dan is er straks ook een coalitieakkoord waarin doelstellingen voor de komende bestuursperiode, 3,5 jaar, zijn vastgelegd.

''Tsjonge, drie stukken volop ambities, maar waar moeten we eigenlijk mee starten? Natuurlijk is het uitspreken en opschrijven van hoge ambities prima. Het zou niet goed zijn wanneer we die ambities niet zouden hebben. Maar, dames en heren, er komt een moment om met z'n allen toch een beetje van die roze wolk af te dalen naar gezond realisme. De Betuwenaar, dus ook de West Betuwenaar, is nuchter en realistisch genoeg om te beseffen dat niet alles tegelijk kan in 3,5 jaar.
Een nieuw jaar, een nieuwe werkelijkheid.''

''Zonder daar al te diep op in te willen gaan, wil ik u ook de werkelijkheid schetsen die ik inmiddels de afgelopen week heb leren kennen. Allereerst is er een gemotiveerde ambtelijke organisatie waarin drie culturen nog even tijd nodig hebben om samen te smelten. Mensen moeten wennen aan elkaar, aan de nieuwe werkomgeving en ook aan een nieuwe functie. De organisatie heeft ook nogal wat vacatures. Dat is op zichzelf echt niet uniek. Dat zien we ook bij andere fusiegemeenten.''

''Geheel in de lijn van de drie documenten (formeel twee want het coalitieakkoord kennen we nog niet) die ik straks noemde, is het belangrijk ons in de startfase van West Betuwe vooral te richten op de kwaliteit van de dienstverlening naar onze inwoners en het beheer van onze openbare ruimte. Als die twee aandachtsgebieden op orde zijn, ligt er een basis van waaruit we verder kunnen bouwen. Maar ook voor die vervolgfase adviseer ik Betuwse nuchterheid. West Betuwe is en wordt ook geen grote 'geluksfabriek' die vroeg of laat al uw wensen gaat vervullen.''

''Ondanks alle inspraak en burgerparticipatie zal het gemeentebestuur altijd keuzes moeten maken. De één wil woningbouw, de ander ook, maar niet voor de deur. 'N derde wil alles laten zoals het is. We gaan het maatschappelijke debat over allerlei voorkomende thema's niet meer sturen en leiden, maar het stimuleren en ook faciliteren. Echter aan 't eind zal het veelal toch het gemeentebestuur zijn, dat knopen moet doorhakken. Daarvoor is het door de kiezers ingehuurd en daarop mag zij bij volgende verkiezingen worden beoordeeld. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal, zoals we hier vanavond bij elkaar zijn, voorstander zijn van een open dialoog. Alleen daarmee helpen we West Betuwe vooruit. Bij die open dialoog past ook respect voor de uiteindelijke uitkomst.
Een nieuwe gemeente, tijd voor het eigentijdse gesprek.''

''De wereld om ons heen gaat ons leren kennen. Maar hoe goed kennen we onszelf? Ik kan mij zo voorstellen, dat het voor sommigen aardig zou zijn, om op ontdekkingsreis te gaan in de eigen gemeente. Om bijvoorbeeld De Regulieren, de nieuwe stadswal in Heukelum te gaan bekijken. Of om een wandeling te maken langs verschillende kastelen in het oostelijke deel van de gemeente. De gemeenteraad gaat de komende tijd ook verschillende keren 'on tour' om de gemeente goed te leren kennen, waarom u allemaal niet? Deze week ontvangen alle inwoners deze prachtige toeristische kaart van de gemeente West Betuwe in de bus. Zie het als een aansporing om ook op pad te gaan.''

''Laten we er met elkaar iets moois van gaan maken. Dames en heren, dat moet gaan lukken als wij samen hét verbindend verhaal en samen één gemeenschappelijke waarde hebben. Dat zijn de inwoners van onze nieuwe gemeente West Betuwe.''

Meer berichten