<p>Dijk Varik richting Ophemert, hier komt binnendijkse verbreding.</p>

Dijk Varik richting Ophemert, hier komt binnendijkse verbreding.

(Foto: Joost Lubberhuizen)

Het alternatief: de Ideale Rivierdijk

Terwijl de hemel donderde en de regen met bakken neerviel, soms zelfs met hagel erbij, reden op 19 mei vijf raadsleden naar het Veerhuis in Varik. Daar gaven een aantal leden van het bewonersinitiatief De Ideale Rivierdijk een presentatie. Zij lieten voorbeelden zien van de schade aan huizen, natuur en landschap die het huidige Waterschapsplan met zich meebrengt en van de alternatieven die er zijn om dat te voorkomen terwijl de dijk net zo veilig of zelfs veiliger kan worden gebouwd.

Varik - Gevolg was dat de gemeenteraad een paar dagen later een motie van Hans Daudeij van Dorpsbelangen aannam om de beslissing over het gewijzigde bestemmingsplan dat voor de dijkversterking nodig is met een maand uit te stellen.

Nederland telt in totaal wel 22.000 kilometer dijk; langs de rivieren van ons land ligt 1147 kilometer, dijken die komende jaren worden aangepakt. Het dijkvak Tiel – Waardenburg is op dit moment aan de beurt. De plannen van Waterschap Rivierenland zijn ingrijpend. De dijk gaat niet veel omhoog maar wordt aan weerszijden drastisch verbreed met als gevolg dat op dit traject alleen al vijf huizen moeten gesloopt, honderden bomen gekapt en andere natuur- en cultuurgrond wordt vernietigd. Alleen waar verbreding niet kan, komen er ruimtebesparende constructies zoals damwand.

Nadat Waterschap Rivierenland hun plan voor de dijkversterking had gepresenteerd, klonken hier en daar stemmen van verzet. Bewoners dienden zienswijzen in en in een enkel geval volgden er aanpassingen op de logge rivierdijk. Dan kwam er opeens een stuk damwand in de planning. Wie het hardst schreeuwt, krijgt zijn zin. Althans zo leek het voor veel bewoners in het rivierengebied. Het gevolg is een dijk die dan weer breed en dan weer smal is.

Daarom ontwikkelde Louis de Jel uit Varik samen met deskundigen een alternatief plan dat hij ook aan een ingenieur van Waterschap Rivierenland voorlegde. Die reageerde positief; het nieuwe plan was zeker een oplossing om schade aan woningen en natuur te beperken en misschien zelfs te voorkomen, alleen zou het te duur worden.

Het plan voor de Ideale Rivierdijk is sterk door zijn eenvoud: namelijk overal damwand in de dijken plaatsen, verticale wandconstructies die stevig verankerd zijn in de ondergrond. Je voorkomt er erosie, kwelwater en piping mee waarbij de rivier de dijk ondermijnt. De constructies zorgen voor extra veiligheid en stabiliteit en de dijk hoeft niet verbreed; het landschap ondergaat nauwelijks verandering.

Het is inderdaad duurder dan grondversterking in de breedte, maar ook veel duurzamer. Gronddijken hebben onderhoud nodig door uitspoeling in piping en gangen van gravende dieren; dat hoeft bij de Ideale Rivierdijk niet. Bovendien moeten traditionele dijken eens per zoveel jaar op de schop, de laatste keer duurde het 25 jaar. En als het weer tijd is voor een kostbare dijkversterking, worden bewoners en natuur opnieuw belast.

De keuze voor een traditionele dijk pakt daarom op langere termijn veel duurder uit dan de Ideale Rivierdijk die die stormachtige middag in het Veerhuis werd gepresenteerd aan de vijf raadsleden. Zij namen de moeite om zich in het innovatieve plan voor de Ideale Rivierdijk te verdiepen. Het bewonersinitiatief langs de Waal hoopt dat ook bestuurders in Arnhem en Den Haag serieus willen kijken naar dit duurzame alternatief. Zodat de plannen voor dijkvlak Tiel-Waardenburg en voor alle mensen langs de rivierdijken die nog in de planning staan van de Waterschappen, worden aangepast. Laten we met zijn allen ernaar streven zo min mogelijk in te grijpen in ons prachtige rivierlandschap met zijn karakteristieke huizen en oude bomen. Zoals raadslid Hans Daudeij het in de raadsvergadering verwoordde: ‘Wij als raad dragen verantwoording voor het behoud van het cultuurlandschappelijk gedeelte, ter plaatse het typisch Betuws landschap, deel uitmakend van ons Rivierengebied, dat met de brede dijkplannen onherroepelijk ernstig zal worden aangetast en verloren gaat.’

Animatie van De Ideale Rivierdijk: https://youtu.be/z-o8ZAbP5lY (gemaakt door Alex Olzheim)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden