Van links naar rechts Henk van Iterson (Penningmeester), Hans van Beuzekom (Vice Voorzitter), Wim Kannegieter (Voorzitter) en Henk van Heusden (secretaris)
Van links naar rechts Henk van Iterson (Penningmeester), Hans van Beuzekom (Vice Voorzitter), Wim Kannegieter (Voorzitter) en Henk van Heusden (secretaris) (Foto: Omgevingsfonds West Betuwe)

Kans ondersteuning burgerprojecten

Met de komst van de twee windmolenparken bij knooppunt Deil en de AVRI is met de gemeente West Betuwe afgesproken dat een jaarlijks deel van de opbrengst in een fonds wordt gestopt.

Deil - Dit Omgevingsfonds West Betuwe gaat vervolgens projecten (deels) financieren in een straal van ongeveer 3,5 kilometer van de windparken om de leefbaarheid te bevorderen. De projecten voor 2021 kunnen vanaf nu worden ingediend via de net gelanceerde website van de Stichting www.omgevindsfondswestbetuwe.nl. Wim Kannegieter, uit Meteren, is voorzitter van het Omgevingsfonds dat eind vorig jaar is opgericht. Het fonds is een zelfstandige stichting, met een bestuur en adviescommissie en daarnaast een Raad van Toezicht waarin de gemeente West Betuwe, een onafhankelijk iemand en een afvaardiging van de exploitanten zitting hebben. “Uitvloeisel van de komst van de windparken is dat de samenleving ook direct kan profiteren van de parken. Er wordt een bedrag berekend en jaarlijks afgedragen aan het fonds. Ingediende projecten worden getoetst, of ze voldoen aan de gestelde criteria waarbij duurzaamheid of versterking van de sociale cohesie apart belangrijke ijkpunten zijn. De projectvoorstellen kunnen komen van verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven. Denk aan speeltuinen, sportverenigingen en Oranjeverenigingen”, zegt Wim met een knipoog naar Koningsdag van afgelopen dinsdag. Dus projecten met een commercieel doel vallen hier buiten. Voor 2021 is er sprake van één ronde om een project in te dienen, het plan van het Omgevingsfonds is om in 2022 twee ronden te houden. Eentje in het voorjaar en een ronde in het najaar. Tot eind september kunnen projecten worden ingediend. Meer informatie is te vinden op de website van het Omgevingsfonds: https://omgevingsfondswestbetuwe.nl/ Het fonds zal volgende week ook een brief versturen naar omwonenden van de windmolenparken. In de brief die dan verstuurd wordt staat meer informatie over de mogelijke profijtbijdrage. Duidelijk is dat er diverse initiatieven worden ontplooid om het draagvlak voor de windmolenparken (blijvend) te versterken. “Onze kracht is dat initiatieven maar ook de windmolenparken vanuit de bevolking zijn gekomen maar het is logisch om iets terug te doen voor de samenleving”, vult Wim Kannegieter aan.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden