<p>Patricia Vis&eacute;e (l), Thea Visser en Marco Buijk, voor de fruitkist, zij willen hun dorp Geldermalsen nog mooier maken.</p>

Patricia Visée (l), Thea Visser en Marco Buijk, voor de fruitkist, zij willen hun dorp Geldermalsen nog mooier maken.

(Foto: Cees Hoogteyling)

Platform voor inwoners en bedrijven

Onder de naam ‘Geldermalsen Samen Centraal’ is er een platform gevormd met enthousiaste mensen uit Geldermalsen. Op het terras van hét ontmoetingscentrum De Beurs, spraken we met de gebiedsmakelaar van West Betuwe Patricia Visée en twee leden van het platform, Thea Visser en Marco Buijk. Het is de bedoeling dat het platform een aanspreekpunt is voor de gemeente West Betuwe. In een groot aantal andere kernen van de gemeente is dat vaak een dorpsraad.

Geldermalsen – De eerste stappen zijn gezet voor het platform. De gemeente heeft vijf gebiedsmakelaars, zij zijn het aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de dorpen. Zij denken mee en wijzen de weg bij de gemeente. Patricia heeft Meteren en Geldermalsen als werkgebied.

Patricia: “Ik ben blij met de inzet van de vrijwilligers die het initiatief hebben genomen om deel te nemen aan het platform. Het is voor de gemeente belangrijk een aanspreekpunt te hebben met de inwoners. In de kern Geldermalsen was er nog geen duidelijk aanspreekpunt. Met de vorming van dit platform Geldermalsen Samen Centraal, gaat daar nu verandering in komen. Het is zo’n mooie kern en gelukkig vinden dat ook veel inwoners. Het staat allemaal nog pas in de steigers en dat juichen we als gemeente toe. Persoonlijk is het voor mij een uitdaging om samen met inwoners, ondernemers en organisaties de mogelijkheden meer te gaan stroomlijnen en verder meer gezicht te geven.”

Marco Buijk, ondernemer en voorzitter van de Buurtstichting ’t Rot: “Ik vind het echt een uitdaging. We hebben al een leuke groep die de schouders er onder willen zetten. Ik hoop dat we onder de inwoners en bedrijven een groot draagvlak krijgen. Mensen die mee willen doen zijn van harte welkom. We weten dat ook een paar enthousiaste mensen het niet alleen kunnen. Samen hopen we sterk te worden.”

Wensen

Thea Visser, beter bekent als hovenier ‘Rosea tuinen’: “Natuurlijk zijn er bij de inwoners wensen. Hoe gemakkelijk is het niet om een aanspreekpunt te hebben in je dorp. Er zijn mensen die mooie ideeën hebben. We zijn geen klachten servicepunt, klachten moeten bij de gemeente worden gemeld. Het is ook niet zo dat wij wonderen kunnen verrichten. Wat wij ook doen of onder de aandacht van de gemeente brengen kost geld, er moeten altijd afwegingen gemaakt worden en zien hoe we zaken kunnen realiseren. Dat kan zijn financieel of met mankracht in natura. Als we allemaal stil blijven zitten en ons niet verroeren, verandert er niets. Samen met onze inwoners en gebiedsmakelaar Patricia, moeten we in staat zijn ons dorp nog mooier en leefbaarder te maken.”

Deze maand komt het boekje van de Oranjevereniging uit, daar staat nog meer informatie in. Kunt u niet wachten om mee te gaan doen, kijk dan op www.facebook.com/GSC-Geldermalsen-Samen-Centraal-105654088256498 mailadres: belangen@dorpskerngeldermalsen.nl

Cees Hoogteyling

het platform is aanspreekpunt voor gemeente West Betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden