<p>Bertie van Nieuwkoop (l) Piet Timmer en Helma Timmer tonen het bouwplan voor Buurmalsen. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Foto: William Hoogteyling</p>

Bertie van Nieuwkoop (l) Piet Timmer en Helma Timmer tonen het bouwplan voor Buurmalsen.         Foto: William Hoogteyling

(Foto: )

Bouwen op terrein De Malsenburg

Sinds dat duidelijk werd dat de basisschool ‘De Malsenburg’ in Buurmalsen zou worden gesloten heeft de dorpsraad het idee gelanceerd op de vrijkomende grond woningen te bouwen voor inwoners. Zij heeft onder de plaatselijke bevolking een woningbehoefte enquête gehouden. Het onderzoek sluit ook naadloos aan bij het plan van de gemeente West Betuwe om ook in kleine kernen woningen te bouwen.

Buurmalsen – Al jaren is er in het dorp niet gebouwd. Toen het niet mogelijk bleek de school voor het dorp te behouden, ging de dorpsraad niet bij de pakken neerzitten en probeert nu het vrijgekomen terrein te gaan benutten voor nieuwbouw. Het onderzoek wat ze eind vorig jaar, onder de inwoners hebben gehouden, wijst uit dat er een grote behoefte is aan senioren/levensloopwoningen en starterswoningen. Er is meer behoefte aan koopwoningen dan aan huur.

Challenge bouw

Corrie Hakkert van de dorpsraad: “De gemeente en provincie hebben te kennen gegeven dit te willen uitvoeren in een vorm van challenge, bouwen naar eigen fantasie inzicht. Dat was niet voor iedereen duidelijk. Dat verdiende meer uitleg. Er is in Buurmalsen een ‘Wooncollectief de Malsenhof’ gevormd die nu een plan hebben ingediend. Wij hebben het geluk dat we begin vorig jaar, ver voordat ‘challenge’ in het leven werd geroepen, als dorpsraad al in contact waren met Piet en Herma Timmer, architecten in ons Buurmalsen. In overleg met de dorpsraad hebben wel eens gebrainstormd om op de vrijkomende grond te bouwen voor starters en senioren.” In samenspraak en naar behoefte, zoals dat uit het onderzoek naar voren is gekomen, is het nieuwe plan ontstaan. Lid van de dorpsraad Bertie van Nieuwkoop: “Het is een kleinschalig eigentijds plan dat voldoet aan de eisen van deze tijd en het past uitstekend binnen onze dorpskern. Bij de dorpsraad hebben zich zestien senioren en achtentwintig starters aangemeld. Dat geeft aan de behoefte in ons dorp. Eerlijk gezegd hebben we er ook het volste vertrouwen in dat dit plan gerealiseerd gaat worden”.

Inrichting

Als het licht op groen komt wordt het plan verder uitgewerkt. Piet Timmer en zijn dochter Herma zijn blij dit voorzetje te hebben mogen maken. Helma: "Buurmalsen is een hechte gemeenschap, iedereen werkt eraan mee het leefbaar te houden. Het dorp is ons allen lief. Bij alles wat er in het dorp wordt georganiseerd gaan de mouwen om hoog en wordt er gepoetst. Wij kennen hier betrokkenheid en nabuurschap.”

Het idee is om een hofjesachtige sfeer te creëren, met veel groen. Gedacht wordt aan ruim 20 betaalbare woningen voor woningzoekenden die een band hebben of hadden met Buurmalsen. Zodra de toekenning er is zal officieel het ‘Wooncollectief de Malsenhof' worden opgericht. Het zijn dan de toekomstige bewoners die mee hun leefomgeving en verdere uitwerking van het plan gaan bepalen.

Cees Hoogteyling

in samenspraak en naar behoefte is het plan gemaakt

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden