Op weg naar duurzame landbouw


Foto:

Op weg naar duurzame landbouw

Wat is het verhaal achter duurzame melk of een duurzame appel en peer? Voor welke keuzes staan de agrariërs als het gaat om duurzame landbouw? De sector laat graag zien wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid en ook wat er nodig is om dit verder te optimaliseren. 

West Betuwe - Vier agrariërs en hun gezinnen vertellen er graag over in een tweetal filmpjes. Scan de QR code om de filmpjes te bekijken.

Kies jij ook bewust?

De initiatiefnemers, bestaande uit vertegenwoordigers uit de sector en andere belanghebbenden, hopen op deze manier kennis te delen en meer begrip te kweken voor de positie waarin de agrarische sector zich bevindt. Bovendien wordt de consument aangemoedigd om bewust te kiezen voor duurzame landbouwproducten. Dat is ook van belang om een verdienmodel voor de duurzame landbouw te realiseren. De invloed die de consument op de duurzaamheidstransitie kan hebben, is immens. De sector is er klaar voor en bereid daarin te investeren. Zoals altijd is samenwerking de snelste en beste manier om de sector te verduurzamen. De burger wil dat ook, maar het is uiteindelijk de consument die bepaalt of het ook gebeurt. De teler en boer kiezen bewust. Jij ook?

Aanleiding

Het initiatief om de filmpjes komt voort uit de ledenontmoetingsavond van Rabobank West Betuwe. Astrid Joosten leidde daar in november 2018 de discussie over duurzame landbouw. Daarbij zaten verschillende partijen aan tafel. Agrariërs, maar ook de Vlinderstichting, gewasbeschermingsmiddelenproducent BASF, NIOO, ODIN en de bank zelf. De discussie spitste zich toe op de noodzaak en wijze van verduurzaming van de land- en tuinbouw. Na afloop van de discussie werd de wens geuit om iets concreets te doen om het proces positief te beïnvloeden en het niet alleen bij praten te laten. Er werd een collectief gevormd met vertegenwoordigers uit de sector zelf, maar waar ook andere belanghebbenden deel van uitmaakten. Besloten werd om enkele korte films te maken. Rabobank West Betuwe zorgde voor de financiering. Inmiddels is een filmpje over de melkveehouderij beschikbaar gekomen en een over de fruitteelt. Die zijn te bekijken op YouTube: https://youtu.be/wiIbLzYBJQM en https://youtu.be/Bvi7Dau8EPg. Een derde filmpje is in de maak. Houd het YouTube kanaal in de gaten!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden