Meekoppelkansen dijkversterking gewaarborgd


Foto:

Meekoppelkansen dijkversterking gewaarborgd

Om Nederland te blijven beschermen tegen hoogwater en overstromingen, worden de komende jaren honderden kilometers dijk langs rivier de Waal versterkt. Ook in de gemeente West Betuwe zijn twee dijkversterkingsprojecten in voorbereiding. 

West Betuwe - Een voor het dijklint tussen Gorinchem-Waardenburg en een voor Tiel-Waardenburg. Waterschap Rivierenland werkt hiervoor nauw samen met de gemeente. Deze projecten bieden zogenaamde ‘meekoppelkansen’.

Voor Gorinchem-Waardenburg heeft het Waterschap in november het Projectplan Waterwet vastgesteld. Hierdoor komt de uitvoering al snel in zicht. Aan het plan voor Tiel-Waardenburg wordt nog gewerkt. In deze plannen staan ook de meekoppelkansen. Dit zijn kansen die tegelijk met de dijkversterkingsprojecten uitgevoerd kunnen worden. Dit biedt een win-winsituatie. De gemeente West Betuwe grijpt deze kans met beide handen aan. Om zo voor de inwoners, naast een hoogwaterveilige, ook een verkeersveilige, gebruiksvriendelijke en mooie dijk te maken.

Participatie met inwoners

De inwoners van de dorpen aan de dijk zijn al een paar jaar betrokken bij het project.

Zij hebben volop ideeën voor kansen die misschien tegelijk met de dijkversterking kunnen worden uitgevoerd. Wethouder Rutger van Stappershoef licht toe: “We hebben de tijd genomen om te luisteren naar onze inwoners. Zij weten wat nodig is en komen met goede ideeën. Zoals rustpunten met uitzicht over de Waal. Ook is de wens om de dijk veiliger te maken voor bijvoorbeeld fietsers.” Van Stappershoef benadrukt: “Mooie en goede ideeën van inwoners over kansen aan de Waal hoeven geen dromen te blijven. En in de beeldvormende avond van 30 november is aan de raad toegezegd om extra aandacht te schenken aan verkeersveiligheid bij het ontwerp van de weg op de dijk.”

Geld gereserveerd

Door de gemeente is voor de uitvoering van de meekoppelkansen in de begroting van 2020 al geld gereserveerd. Wethouder Van Stappershoef: “We vinden het belangrijk om de meekoppelkansen zo goed mogelijk te gebruiken. Door de betrokkenheid en ideeën van de inwoners, hebben we goed in beeld gebracht wat hun wensen zijn. Hier hebben wij als gemeente op voorgesorteerd door op tijd geld te reserveren. Hierdoor worden kansen ook echt gerealiseerd in de toekomst.”

Uitvoering meekoppelkansen

Op dit moment is voor Gorinchem-Waardenburg duidelijk welke kansen uitvoerbaar zijn en dus meegenomen in het Projectplan Waterwet. Wethouder Van Stappershoef: “Ik ben blij dat de meeste voorstellen van onze inwoners uitgevoerd worden. Zo worden het Heuffterrein in Vuren en de Crobsche Waard in Hellouw heringericht. Haaften krijgt een nieuwe bomenrij. Er komen verschillende rust- en belevingspunten door onder andere het plaatsen van bankjes. En de veerstoep bij de pont Herwijnen-Brakel wordt verlegd. Deze plannen passen ook goed binnen het beleid Recreatie & Toerisme van de gemeente. Hierdoor worden onze dijken nog mooier én veiliger. Dit zorgt voor fijn wonen en recreëren voor onze inwoners.”

Voor Tiel-Waardenburg wordt de komende maanden duidelijk welke kansen uitgevoerd worden. “Ook hiervoor blijft geld gereserveerd”, besluit wethouder Van Stappershoef.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten