‘Rivierenlandschap wordt ontzien’

‘Rivierenlandschap wordt ontzien’

De regionale energiestrategie (RES) van de regio Fruitdelta Rivierenland vertelt een duidelijk ‘landschappelijk verhaal’ over de zoekgebieden voor windturbine- en zonneparken. Dat schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de regio. 

Regio - Zij adviseert de zoekgebieden en milieueffecten nog concreet te maken. De regio had de Commissie om advies gevraagd over de milieu-informatie in haar concept-RES.

De regio Fruitdelta Rivierenland wil het huidige bod van 0,6 terawattuur aan hernieuwbare energie minimaal verdubbelen in de volgende versie van haar strategie, de RES 1.0. Gebieden die voor windturbines en zonneparken in aanmerking komen, worden in de RES opgenomen. Daarna leggen de regiogemeenten ze vast in hun omgevingsbeleid. De Commissie keek op verzoek van de regio naar de milieu-informatie in de concept-RES en heeft daarover advies uitgebracht.

Er ligt een kwalitatief goed en uitgebreid landschappelijk vertrekpunt, zegt de Commissie. Zo wordt met een zorgvuldige landschappelijke inpassing en met wind- en zonneladders het waardevolle rivierenlandschap ontzien.

Hiermee ligt er een goede basis voor de stap naar de RES 1.0 en voor de milieueffectrapporten die de regiogemeenten voor hun omgevingsbeleid gaan maken. De Commissie adviseert om bij de concretisering van de zoekgebieden onder meer de stapeling van alle effecten op natuur, leefomgeving en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij specifieke aanbevelingen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden