Geharmoniseerd speeltuinbeleid voor gemeente West Betuwe

Geharmoniseerd speeltuinbeleid voor gemeente West Betuwe

De gemeenteraad van de gemeente West Betuwe vergadert op 30 november over het speelruimtebeleid. Dit is een beeldvormende vergadering. De raadsleden krijgen meer informatie over het nieuwe geharmoniseerde beleid, voordat ze er op 15 december een besluit over nemen. Geïnteresseerden kunnen live meepraten of -kijken. 

West Betuwe - Voor de gemeente West Betuwe is een geharmoniseerd speelruimtebeleid gemaakt. De gemeente wil voor alle speelruimtes hetzelfde beleid inzetten. Op dit moment gelden voor de speelruimtes in de gemeente West Betuwe namelijk nog steeds de regels uit de drie oud-gemeentes.

Het geharmoniseerde beleid is gericht op het creëren en (her)inrichten van speelruimtes in de gemeente West Betuwe. Zo komen in elke kern voldoende speelruimtes. En de speelruimtes zijn aantrekkelijk voor verschillende leeftijdsgroepen. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan de leefbaarheid in de 26 kernen.

De gemeenteraad krijgt op 30 november meer uitleg over het geharmoniseerde beleid. Op 8 december gaan de raadsleden hierover verder met elkaar in debat. En op 15 december nemen ze een uiteindelijk besluit over het speelruimtebeleid.

Praat of kijk mee

Inwoners kunnen zich tot 30 november 12.00 uur aanmelden om mee te doen in de vergadering. Dit kan via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer. Een schriftelijke bijdrage delen met de raad kan ook.

Iedereen die alleen mee wil kijken, kan dit doen via de website van de gemeenteraad. Hier wordt de vergadering live uitgezonden. De vergadering is ook op een later moment terug te kijken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden