Gemeenteraad vergadert meer in december

Gemeenteraad vergadert meer in december

In december is een extra raadscyclus toegevoegd voor de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe. Er zijn nog veel onderwerpen die dit jaar besproken moeten worden. Daarom is de extra raadscyclus nodig. Dit betekent dat er twee keer zoveel vergaderingen zijn. 

West Betuwe - Er zijn (digitale) beeldvormende vergaderingen op 30 november en 1 december. Er zijn (digitale) oordeelsvormende vergaderingen op 8 en 10 december. En er zijn (fysieke) besluitvormende vergaderingen op 15 en 17 december.

Beeldvorming op 30 november en 1 december

Op maandag 30 november bespreekt de gemeenteraad vier onderwerpen beeldvormend. De raad praat over de meekoppelkansen bij de dijkversterking, de woonvisie, het speelruimtebeleid en over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Op dinsdag 1 december bespreekt de raad twee onderwerpen beeldvormend. De raadsleden praten over de kredietverstrekking voor de verbouwing van het gemeentehuis (de (t)huisvesting) en over de lokale inclusieagenda.

Inwoners en andere geïnteresseerden zijn welkom om in de digitale vergaderingen op 30 november of 1 december mee te praten. Aanmelden kan tot maandag 30 november 12.00 uur via griffie@westbetuwe.nl. Onder vermelding van naam, telefoonnummer en het onderwerp.

Iedereen die alleen mee wil kijken, kan dit doen via de website van de gemeenteraad. Hier wordt de vergadering live uitgezonden. De vergadering is ook op een later moment terug te kijken.

Oordeelsvorming en besluitvorming

Alle onderwerpen die de raad bespreekt in de beeldvorming, komen in december in een van de oordeelsvormende vergaderingen terug. Daarin gaan de raadsleden met elkaar in debat. Daarna gaan de onderwerpen door naar een van de raadsvergaderingen. In die vergaderingen nemen de raadsleden een uiteindelijk besluit over (onder andere) deze onderwerpen.

Agenda

Bekijk de hele agenda van de gemeenteraad voor december via www.gemeenteraad.westbetuwe.nl.

Gemeente West Betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden