Kansen door dijkversterking

Kansen door dijkversterking

De dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg van Waterschap Rivierenland zijn volop in ontwikkeling. De gemeente West Betuwe is hier ook bij betrokken. Het werk aan de dijk biedt zogenaamde meekoppelkansen waar de gemeente van kan profiteren. Hierover vergadert de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe op 30 november. 

Regio - Door de dijkversterkingsprojecten Gorinchem-Waardenburg en Tiel-Waardenburg stelt Waterschap Rivierenland projectplannen vast. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn om de dijken te versterken in het kader van de hoogwaterveiligheid. Ook de verschillende meekoppelkansen staan hier in.

Meekoppelkansen zijn kansen die ontstaan doordat er de komende jaren toch al aan de dijk wordt gewerkt. Deze kansen kunnen hierop meeliften, maar zijn niet direct nodig voor de dijkversterking zelf. Voorbeelden zijn de herontwikkeling van het Heuffterrein in Vuren en de herinrichting van de Crobsche waard.

Voor de financiering van de meekoppelkansen vraagt Waterschap Rivierenland een bijdrage van derden, waaronder de gemeente West Betuwe. Het college heeft een afweging gemaakt over de meekoppelkansen die door de gemeente (mede) gefinancierd worden binnen het project Gorinchem-Waardenburg. Op 30 november krijgt de gemeenteraad meer uitleg over de afwegingen en de gekozen meekoppelkansen.

Het projectplan en daarmee de meekoppelkansen voor het project Tiel-Waardenburg is nog niet vastgesteld. Over deze meekoppelkansen verwacht het college op in het eerste halfjaar van 2021 een afweging te maken.

Praat of kijk mee

Inwoners kunnen zich tot 30 november 12.00 uur aanmelden om mee te doen in de digitale beeldvormende vergadering. Dit kan via griffie@westbetuwe.nl, onder vermelding van naam en telefoonnummer. Een schriftelijke bijdrage delen met de raad kan ook.

Iedereen die alleen mee wil kijken, kan dit doen via de website van de gemeenteraad. Hier wordt de vergadering live uitgezonden. De vergadering is ook op een later moment terug te kijken.

Gemeente West Betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden