Over stortplaatsen en papieren werkelijkheden

Over stortplaatsen en papieren werkelijkheden

Plotseling had de Avri een tekort van tien miljoen en West Betuwe een strop van meer dan twee miljoen euro. Media waren in rep en roer; de politieke verontwaardiging was groot, maar uiteindelijk bleef de raad rustig.

Door Wim Timmermans

Geldermalsen - Onlangs kondigde de Avri een financieel probleem aan van tien miljoen euro op de oude stortplaats aan de Meersteeg in Geldermalsen. Die moest worden verdeeld over de betrokken gemeenten. West Betuwe zou voor dan twee miljoen het schip in gaan.

Olie op het vuur

De raadsfractie van D66 vroeg een extra raadsvergadering aan en die kwam er. De stemming zat al meteen goed in. Fractievoorzitter Ashley Karsemeijer gooide olie op het vuur. Zij oordeelde hard over “het geharrewar tussen provincie en Avri. De Avri is het verlengstuk van de gemeente.” Zij was op zoek naar een oplossing die de inwoners niet met kosten opzadelt en vroeg zich af of de raad tijdig geïnformeerd was. Andere partijen volgden deze lijn.

Olie op de golven

Maar het werd een SGP-feestje. Gerard Kievit (SGP) gooide olie op de golven: “we moeten nuchter naar onszelf kijken. Dit viel alle raadsleden in de hele regio Rivierenland rauw op het dak. We moeten dit als bestuurders met elkaar oplossen.” Hij diende twee moties in, die beide werden aangenomen. De eerste motie vroeg om een onderzoek naar hoe het zover heeft kunnen komen. In de tweede motie vroeg hij om “de uitgestoken hand van de provincie aan te pakken en in gesprek te gaan om de financiële problemen op te lossen.” In de provincie was namelijk een motie vanuit de SGP ingediend en aangenomen om omgekeerd in gesprek te gaan met de Avri en de gemeenten om oplossingen te zoeken.

Maar wat was er nou eigenlijk aan de hand? De accountants waren in opstand gekomen. Het zit als volgt.

Over potjes en accountants

Verantwoordelijk wethouder Annet IJff (PvdA): “In Gelderland bevindt zich een aantal stortplaatsen. Die worden op een gegeven moment gesloten en aan de provincie overgedragen. Om de kosten voor het beheer in de toekomst te kunnen betalen is een fonds in het leven geroepen. Elke inwoner draagt daar aan bij via de reinigingsheffing; een deel van dat geld is belegd; een deel brengt rente op. Maar de beleggingen doen het slecht en de rente is laag.” En dus trok de accountant van de provincie aan de bel: de provincie ging in haar begroting uit van een te hoge rente. Terwijl in werkelijkheid het kapitaal in het fonds te langzaam groeide om op termijn de kosten van het beheer van de gesloten stortplaatsen te betalen.

De Avri zou in 2023 de stortplaats aan de provincie overdragen. Inmiddels was er daarvoor een fonds van vijf miljoen, maar het groeide te langzaam. Dus moest er op korte termijn tien miljoen euro bij worden gestort. Nou had de Avri wel zoiets voorzien en alvast een potje aangelegd, maar dat mocht dan weer niet van de accountant van de Avri. En dus was dat potje al eerder opgeheven.

75 jaar

En het resultaat? Bestuurders van provincie, Avri en gemeenten gingen met elkaar om tafel zitten. Ze bekijken of de overdracht van de stortplaats ook over 75 jaar kan plaatsvinden. Dan hoeft de pot niet zo hard te groeien. Immers de Avri, lees de gemeenten, blijven dan verantwoordelijk voor het beheer. Dat bespaart de provincie kosten, terwijl het potje van de provincie langzaam verder groeit. Simpel zat.

Besturen gaat over mensen nu; en over papieren werkelijkheden straks.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden
Nieuwsoverzicht

Meer berichten