Foto: Rob Kleering van Beerenbergh

Inwoners kunnen stem laten horen

Regio - Op woensdag 25 november behandelen Provinciale Staten 6 onderwerpen waarin inwoners van Gelderland hun stem kunnen laten horen. De dag start om 09.45 uur en duurt tot 16.15 uur.
Op de agenda voor oordeelsvorming staan: Gelderse kijk op sturing over grip en zicht op opgavegericht werken als provincie, het initiatiefvoorstel van de VVD over een E-sportshub, het rapport van de Rekenkamer over circulaire economie, het beleidskader programma Vrijheid 2021-2023, het agendaverzoek GroenLinks e.a. over de voortgang realisatie Gelders Natuur Netwerk en tot slot het programma Klimaatadaptatie.  

Wilt u als inwoner van Gelderland inspreken bij een van deze onderwerpen? 

Meld u zich dan voor maandag 26 oktober 12.00 uur aan bij de Griffie. griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.
Alle vergaderingen zijn digitaal via Teams.

Provincie Gelderland

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden