‘Slimmer werken en groen omvormen’

West Betuwe is een uitgestrekte gemeente. We hebben te maken met veel groen en wegen. Dat vraagt om beheer en onderhoud. Veel wegen van de gemeente zijn versleten. Tot en met 2025 steken we een groot bedrag in het wegennet. Voor groen investeren we juist in efficiënter onderhoud. We richten dat beter in en kijken hoe we groen slim kunnen vervangen. Zo besparen we op dat onderdeel geld. De huidige aanpak zetten we voort op een efficiënte en eenvoudige manier. 

West Betuwe - Wethouder Sietske Klein - de Jong legt de situatie uit: “Voor de wegen is er grote achterstand in het onderhoud. Op veel plaatsen zitten scheuren in het asfalt, zijn de bermen kapot en is de bestrating aan vervanging toe. Dat zorgt voor onveilige situaties. Er is dringend actie nodig. De gemeenteraad stelde hier kort geleden incidenteel geld voor beschikbaar. Met dat geld knappen we tot 2026 veel wegen op. De meest onveilige plekken pakt de gemeente als eerste aan. Ook wordt het budget gebruikt voor het duurzaam en klimaatadaptief inrichten van wegen. Ze zijn bestand tegen extreem weer, zoals regen.”

Nu investeren, structureel aanpakken

De komende vijf jaren brengt de gemeente de kwaliteit van wegen weer naar een redelijk niveau. We hanteren de landelijke CROW-richtlijnen. Voor asfalt gaan we uit van een basisniveau. Voor tegels, klinkers en straatstenen in woonstraten kiezen we voor lagere kwaliteit. Uitzondering daarop zijn de voetpaden. Die onderhouden we ook op een basisniveau. Deze investering is voor de periode 2021 tot 2025. Dat vraagt vanaf 2026 om een structurele oplossing voor de wegen. Op deze manier houden we de kwaliteit ook in de toekomst op orde.

Efficiënter inrichten van groen

De gemeente heeft een nieuw groenbeleidsplan voor de periode 2021 tot en met 2025. Daarin staan kaders en richtlijnen over hoe we omgaan met openbaar groen. We gaan qua onderhoud uit van het basis kwaliteitsniveau B. In het buitengebied is dat iets lager, namelijk niveau C. Kort gezegd kenmerkt het beheer zich door eenvoud en efficiëntie. Deze vorm van beheer was al normaal in de oude gemeenten. Daarnaast gaan we slimmer werken en groen omvormen. We vervangen het dan voor planten, gras of bomen die minder onderhoud nodig hebben. Zo komt er meer biodiversiteit en besparen we geld op het onderhoud. We combineren bijvoorbeeld wegreconstructies met het vervangen van groen. Zieke essen en oude populieren vervangen we alleen bij gevaarlijke situaties. Dat bepalen we per situatie.  

Gemeente West Betuwe

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden