<p>Dorpshuizen eerder dit jaar bijeen voor nieuw beleid West Betuwe&nbsp;</p>

Dorpshuizen eerder dit jaar bijeen voor nieuw beleid West Betuwe 

(Foto: gemeente West Betuwe)

West Betuwe wil dorpshuizen en MFC's steunen

Door de fusie moet de gemeente West Betuwe dit jaar beleid harmoniseren. Ook op het gebied van dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC’s). Het college wil dorpshuizen en MFC’s steunen, behouden en versterken. Dit staat in de kadernota waarover de raad dinsdag 3 november in gesprek gaat. 

West Betuwe - ‘Dorpshuizen en MFC’s zijn en blijven belangrijk voor onze kernen. Zij dragen bij aan leefbaarheid en sociale samenhang. Het zijn basisvoorzieningen waar we op kunnen terugvallen, juist ook ná de coronatijd. We willen dat ze die functie in de kernen behouden. Daarom is een van de voorstellen in de nota de subsidie ‘Vitale dorpshuizen’. Deze stelt 3500 euro per dorpshuis en MFC beschikbaar voor sociaal-culturele activiteiten. Ook is er een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP) opgesteld, gekoppeld aan een ‘Fonds Steengoed’. Dit biedt de komende jaren duidelijkheid en perspectief rondom het beheer en onderhoud van deze belangrijke ontmoetingsplekken’, vertelt wethouder Rutger van Stappershoef.

Zo kwam de kadernota tot stand

Het Bidbook West Betuwe 2030, het coalitieakkoord en de nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid vormen de basis voor de kadernota. Ook de dorpshuizen en MFC’s zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling. Begin en halverwege dit jaar waren er overleggen. Daarnaast is er een onafhankelijke klankbordgroep die een mening vormde over verschillende voorstellen.

Van Stappershoef: ‘Het is een van de meest complexe en uitdagende harmonisaties geweest. Tijdens het overleg begin oktober presenteerden we de eindversie van de kadernota aan de dorpshuizen en MFC’s. Zij gaven toen aan zich te vinden in de nota. Daar ben ik blij mee en ik hoop dat de raad het voorstel ook steunt.’

Fonds Steengoed

Op basis van de resultaten uit het DMOP stelt de gemeente een bijdrage ter beschikking aan dorpshuizen. Dit gebeurt vanuit het Fonds Steengoed. Hiermee speelt de gemeente flexibel en transparant in op beheer- en onderhoudskosten. Drie dorpshuizen en drie MFC’s zijn in eigendom van de gemeente. Hiervoor neemt de gemeente het beheer en onderhoud op in de begroting.

De Tafel van Zeven

In 2021 stelt de gemeente voor om met ieder dorpshuis en MFC afspraken te maken over zeven thema’s. Namelijk op het gebied van sociale activiteiten, vastgoed en horeca. Maar ook over het niveau van voorzieningen en ondersteuning bij specifieke problemen. Er volgt vanaf nu ieder jaar een overleg voor alle dorpshuizen en MFC’s bij elkaar. En het voorstel is om de klankbordgroep in stand te houden voor gevraagd en ongevraagd advies.

Oordeel raad

Dinsdag 3 november buigt de raad zich over de voorstellen in de kadernota. Het uiteindelijke besluit neemt de raad in december 2020.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden